Annonce

DEBAT: Venstre løber fra ansvaret

Den netop afsagte dom i Højesteret, hvor tre fiskere blev dømt for ulovligt fiskeri i Kattegat, viste venstres totale mangel på forståelse for de erhvervsforhold som en ugennemtænkt lov afstedkommer.
Højesteretsdommen indikere klart at loven om fredning af et afgrænset område i Kattegat alene er en aftale imellem Sverige og Danmark, andre EU fiskere kan godt fiske i samme område.

Aftalen med Sverige er ugennemtænkt og indeholder ikke en tidsbegrænsning. Hvad er det for en måde at indgå en aftale på? At indgå en aftale uden tidsbegrænsning og uden retningslinjer for hvordan og hvornår aftalen kan opsiges.

Hvad skete der for 7 år siden da aftalen blev indgået?

Jo det var et nyt projekt for den daværende minister Eva Kjær Hansen og regeringen at få venstre til at fremstå med en grøn profil, i øvrigt med et stort pres af fra de grønne organisationer så som Green Peace. Samme minister har for nogle uger siden haft møde med Gribskovs Borgmester Kim Valentin, Viceborgmester Jannich Petersen, Sundhedsminister Sofie Løhde, folketingsmedlem Hans Andersen og andre venstre folk, fiskeriforeningen og nogle få repræsentanter fra Gilleleje Havn var inviteret.

Der blev gjort et stort nummer ud af mødet i pressen. Gribskov kommune betale i øvrigt for middagen.

Det afgrænsede område i Kattegat, hvor der ikke må fiskes er alene fritaget for fiskeri for at sikre torskebestanden, som ved aftalens indgåelse ifølge biologer, var for nedadgående.

Hvorfor taler aftalen med Sverige ikke om hvorledes området skal udtages? Det var ikke interessant da formålet med aftalen alene var for at sikre grønne interesser.

Aftalen er uhensigtsmæssig, alene ud fra den måde fiskeriet i Danmark registreres. Hvis der skulle ske en indskrænkning af torskefiskeriet i Kattegat (3AS) kunne det ske ved at fiskeriministeriet hvert år, når fiskekvoterne uddeles til fiskerne i de forskellige områder, havde tildelt en lavere kvote på torsk i 3AS, altså kunne hummerfiskeriet have fortsat som tidligere.

Vi må huske på at 80% af de FKA rettigheder i Gilleleje kommer fra lukkede område. Aftalen kunne have indeholdt bestemmelser om at kun mindre fartøjer under 12 meter og ikke logførende fartøjer med små motorer kunne fiske frit i Kattegat. De store fartøjer har mulighed for at søge andre steder hen, til større havne som eksempel Skagen, Hirtshals og Hanstholm. Det ville have givet en fortsat omsætning for fiskeriet i Gilleleje.

Hvem dækker for fiskernes tab for manglende mulighed for at udføre deres erhverv?? Dette burde også have været indarbejdet i en sådan aftale om fiskeristop.

I øvrigt er det meget få svenske fartøjer der fisker i området, hvilket gør det yderligere vanskeligt at få aftalen ændret. Tallene kan aflæses af det statistiske materiale fra fiskeriministeriet i Sverige og Danmark.
Gilleleje havn, som er privat ejet, mangler ca. 80% i bropenge af det normale fiskeri for FKA fiskeri i området.

Nu klarer Gilleleje Havn sig nok alligevel, det er en sund virksomhed med en egenkapital på ca. 10 millioner efter nedskrivninger, driftsresultaterne har de sidste år været tilfredsstillende. Stormen Bodil tog selvfølgelig et stort indhug i kassen.

Mit råd til den nye minister Esben Lunde Larsen, som i øvrigt bor og er opvokset i Hvide Sande, må være at starte nye forhandlinger med fiskerne fra Gilleleje havn og så ville det måske være hensigtsmæssigt at invitere folk med en stor viden om fiskeriet til fremtidige møder og forhandlinger.

Jan Ferdinandsen, (c) fhv. Borgmester i Gribskov Kommune

Arkivfoto
Jan Ferdinandsen, (c)

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Annonce

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Gribskov Tag og Facaderens – Fliserens i Gribskov

Er du bidt af biler?

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?