DEBAT: Vi er valgt for alle skoler – ikke kun en enkelt

Sankt Helene Skole Tisvilde

DEBATINDLÆG: Nytgribskov, SF og Socialdemokratiet er i gang med en helt forkert fortælling om den beslutning, der blev truffet i udvalget for Skole, Børn og Familie. Den tildelingsmodel, der arbejdes under pt., skal evalueres til efteråret. Den har nu kørt lidt tid, og der kan være brug for justeringer, hvis noget ikke fungerer efter hensigten. 

Det forventes at Sankt Helene skole har så få elever, at de igen ligger under en dækningsprocent på 100. Det betyder jvf. tildelingsmodellen, at skolen skal have tildelt en million. Og det har de fået. Vi har allerede tidligere på året tildelt for hele 2022, og et ansvarligt flertal har på mødet besluttet at tildele forholdsmæssigt for første halvår 2023 ud fra det elevtal, der kendes i dag. Det betyder, at Sankt Helene skole, har fået præcis det de har krav på for skoleåret 2022/2023 – nemlig 1 million kroner.

Da vi allerede nu ved at tildelingsmodellen skal evalueres allerede til august, så ville det slet ikke give mening, at begynde at tildele penge (som i øvrigt finansieres af alle de andre skoler i kommunen) for skoleåret 2023/2024. Vi ved jo faktisk ikke hvilken dækningsprocent, der forventes på Sankt Helene skole i skoleåret 2023/2024.

Så den beslutning, som de tre partier skælder ud over, er den eneste beslutning, som logisk hænger sammen og udviser bare en lille smule økonomisk ansvarlighed og respekt for alle skoler. Og så må vi se hvordan tildelingen skal foregå, når evalueringen er gennemført. Præcis som der står i beslutningen.

I stedet for at forsøge at løbe ned af populismens vej, så synes vi, at de tre partier skulle sætte sig ned, og finde ud af, hvordan vi skal rette op på det budget, som de (NG og S) vedtog i efteråret, og som nu er skredet voldsomt. Bare på børneområdet overskrides budgettet med 18 millioner kroner. Og så sidder I og harcelerer over, at vi ikke tildeler ekstra midler til et skoleår, som begynder om 14 måneder?

I Det Konservative Folkeparti vil vi gerne samarbejde og finde løsninger. Men det kræver at alle er økonomisk ansvarlige, og husker at de faktisk er valgt til at tage sig af alle skoler i kommunen – ikke kun den, der ligger der, hvor man selv bor.

Trine Egetved                       Helene Gerlykke-Dohn
1. Viceborgmester                Næstformand i Skole, Børn og Familie.