DEBAT: Vi kan vinde konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune

DEBATINDLÆG: Hvad kan vi gøre mere? Gribskov kommune har i lighed med alle andre 97 kommuner i landet tilmeldt sig konkurrencen om at blive Danmarks vildeste.

Konkurrencen blev udskrevet af miljøministeren efter udsendelserne ‘Giv os naturen tilbage’, som blev optaget i Hjørring naturkommune.

Gribskov er placeret på en flot tredjeplads over de kommuner med flest tilmeldte haver. Screenshot: https://sliphavenfri.dk.

I Gribskov kommune er der ved den rette pleje potentiale for mere næringsfattig overdrevs flora i mange af de kystnære 15.000 sommerhushaver, der er i kommunen.

Denne naturtype er gået meget tilbage i Danmark, men i Gribskov kan kan den genskabes, hvis man plejer sommerhushaverne og fremmer de vilde  lokale planter, som både omfatter nektar – og er værtsplanter for bl.a. sommerfuglelarver.

Eksempelvis kunne indførsel af lancet vejbred i de kystnære sommerhushaver betyde, en øgning af bestanden af okkergul pletvinge, som vi har set ved aktiv pleje i de sidste 4 år på Heatherhill. Bestanden  af disse sommerfugle og mange andre arter ville have mulighed for at sprede sig langs hele nordkysten. Haverne kunne  blive vigtige  trædesten mellem de store overdrevsområder;  Melby overdrev, Heatherhill, Gilbjerg hoved og Rusland.

I Odsherred arbejder kommunen og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling via inspirationskurser sammen om, at der kommer mere natur i sommerhusområderne. Det kunne være et spændende projekt at være en del af også i vor kommune –  hvis der er interesse for det fra politisk hold?

Der er masser af inspiration at hente hos andre kommuner og mulighed for at dele viden og erfaringer. Sammen kunne vi gøre en meget stor forskel for natur og insekter. Forsøgene i Hjørring viste, at alle de anvendte tiltag gjorde en forskel for de svirrefluer og sommerfugle, der var i kommunen – de blev mange gange doblet i antal over de 3 år forsøget varede.

Mange borgere i Gribskov har tilmeldt deres have til kampagnen sliphavenfri.dk – og Gribskov ligger helt i top i forhold til de fleste andre kommuner i landet. Så hos mange borgere er der en stor vilje til at gøre en forskel.

Mange boligforeninger er begyndt at indtænke mere biodiversitet på deres arealer, kirkegårde arbejder også med grønne tiltag, nogle golfbaner ligeså og så er over 70 økologiske landbrug i kommunen.

Så mange bidrager – og det er godt og nødvendigt for at vi kan få stoppet den biodiversitetskrise, vi står i.

Naturen har brug for mere plads – og mere sammenhængende natur og trædesten mellem naturområderne.

Tine Wandall
Hummel-haven 8, Bakkebjerg , Græsted.