DEBAT: Vi skal styrke ældreplejen i Gribskov

DEBATINDLÆG: I en tid hvor man på sygehusene kan blive ”repareret” for mange sygdomme, og hvor borgere udskrives næsten samme dag efter operationen, kræves der et sundhedsfagligt udvidet kommunalt beredskab. Det drøfter socialdemokraterne allerede rigtig meget i form af bl.a. rehabilitering, sygepleje, sygeplejeklinikker og genoptræning for alle aldersgrupper.

I forhold til ældrebefolkningen, der er i vækst, er der her ligeledes brug for ovennævnte ydelser og snart igen et nyt plejecenter. Plejecentrene i dag benyttes alene af ældre med størst behov, som det også fremgår af artiklen i Ugeposten. Det vil sige, at ældre borgere der kommer i betragtning i dag, er syge i eget hjem eller er på sygehus og venter på en plejeplads, eller borgere som lider af demens i en grad, hvor de ikke kan bo hjemme.

Så er der de raske ”gamle” tilbage, som i dag ikke kan få en plejehjemsplads eller få den omsorg de føler, de har brug for. Når man som Birgit er blevet 93 år og får at vide, at der er ikke mulighed for en plejehjemsplads – har vi så tilstrækkelige alternative muligheder eller tilbud?

Socialdemokraterne mener, at vi politisk skal i gang med en debat om nye løsninger og organisering for denne ældregruppe i Gribskov.

Vi er alle vist enige i, at den forebyggende indsats virker, men vi må samtidig se på værdighed, tryghed og trivsel overfor vores ”gamle” borgere og deres pårørende.

Det socialdemokratiske indslag i debatten er, at vi er nødt til at tænke og planlægge anderledes i nye boformer: F.eks. i  ”Ældre Kollekoller”, hvor der bygges nye ældre bofællesskaber ud fra almenbolig lovgivningen.

Det vil betyde, at der kan bygges ældrefællesskaber, der kan være med til at skabe tryghed for borgerne, og hvor der skabes indflydelse på indretning. Der skal samtidig være en økonomi, hvor de fleste ældre kan være med, og hvor vi i Gribskov skaber boliger for en borger som Birgit og mange andre ældre.

Det vil være med til at tilgodese den ”raske” ældregruppes behov i en fremtid, hvor mange ældre bliver 100 år eller derover.

Dette indlæg er skrevet af:

 

Pia Foght 
Socialdemokratiet Gribskov

 

Lige om lidt er vi klar til at hjælpe dig med at finde nye gode fælleskaber.

Lige om lidt er vi klar til at vise dig alt hvad der skal opleves i Gribskov.

Vi har et arkiv med 4.000 virksomheder som glæder sig til at vise dig alt hvad Gribskov har at tilbyde. Kig her igen snart.

Opret Rubrikannonce

Gør din forretning synlig

Bliv kontaktet og hør mere om hvordan du kan få annonceret din forretning på Netavisen Gribskov.

Send debatindlæg

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?