DN kårer Evighedstræ i Esbønderup

Esbønderup: I morgen onsdag kårer Danmarks Naturfredningsforening kommunens Evighedstræ. Det sker kl. 14 ved Ruttebakken i Esbønderup.

Kåringen af Evighedstræer er et led i en landsdækkende kampagne. Arrangementet skal være med til at skabe fokus på, at mange store og gamle træer helst skal stå for evigt – også når de er gået ud.

– I DN arbejder vi for at sprede viden om, hvordan de værdifulde gamle træer kan beskyttes, plejes og bevares for at leve og stå længst muligt til glæde for os alle og ikke mindst for de mange insekter, fugle og andre dyr og planter, der er helt afhængige af træerne som bosteder, forklare formand for DN Gribskov Linda B. Jørgensen.

Ejerne af et Evighedstræ indgår en frivillig aftale med DN om at tage ansvar for at bevare og pleje de mærkede træer. Aftalen er ikke en formel fredning af træet, men en hensigtserklæring, der forpligter ejeren til at passe på træet så længe, det er muligt.

– Ved varsomt at mærke træerne med det lille emblem for Evighedstræer, viser vi, at træerne er særligt bevaringsværdige. Vores håb er, at de mærkede træer vil blive ambassadører for beskyttelsen af værdifulde gamle træer i Danmark.

DN opfordrer alle, der kender et træ, der vil egne sig som Evighedstræ, til at skrive til foreningen.

Ved arrangementet vil formanden for DN Gribskov fortælle, hvorfor netop dette træ er udvalgt som Evighedstræ. Træets ejer får overrakt diplom til det træ, der nu får lov at stå ”for evigt”. Til hvert træ er der fremstillet et fint emblem, så alle også i fremtiden kan se, at disse træer er specielt udvalgt som Evighedstræer.

Efter kåringen er DN Gribskov vært ved en lille forfriskning.

Må ikke fældes
Mange gamle træer landet over falder for motorsaven, fordi de står i vejen for en plov, en byggeplads, en vejudvidelse – eller fordi der simpelthen mangler viden om træer.

Læs mere om Evighedstræer på www.dn.dk/evighed

unnamed-9

FAKTA
Gamle træer i skove, parker, på åbne marker eller i haver er magneter for mangfoldighed af liv. Her er en rigdom af insekter, svampe, mosser og fugle. De gamle træer fungerer som både bolig og forrådskammer. For naturen er de gamle træer allermest værdifulde. Også selv om det pågældende træ har levet et hårdt liv og ikke er blevet ret stort og måske faktisk kun lige klarer at holde sig levende.

Hvis træet er blevet hult eller har døde grene, er der større sandsynlighed for, at der lever sjældne arter af insekter, svampe, mosser, laver og visse pattedyr i og på træet, end hvis træet er helt frisk. Det skyldes, at hullerne i træet samt blottet ved og dødt ved er levested for mange sjældne arter, som behøver disse helt særlige forhold. Det er som regel de gamle træer, der i deres pensionsalder begynder at få sådanne ”skavanker”. Gamle træer får også en helt anden og grovere bark end yngre træer. Mange små organismer lever i den grove bark.

De fleste træer er ikke beskyttede og kan frit fældes stort set uden hensyn til natur- og kulturværdierne. På den konto er alt for mange gamle træer blevet fældet uden grundigere overvejelser. Det efterlader en mere monoton og fattig natur til den næste generation. Kun ganske få træer er beskyttede af en formel fredning eller af en specifik lokalplan. I certificerede skove skal karakteristiske træer bevares. I fx Sverige er allétræer automatisk beskyttede.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?