Kriminalmagasinet Politirapporten
Søg
Close this search box.

Dømt i alvorlig narkosag: 23-årig somalier udvist for bestandigt

En 23-årig somalisk statsborger havde sammen med fire medgerningsmænd besiddet, forarbejdet og videreoverdraget ikke under et kg kokain til en større personkreds og mod et betydeligt vederlag. Han var desuden som varetægtsarrestant flygtet fra politiet – og det kostede ham nu dyrt.

Landsretten havde fastsat straffen til fængsel i 4 år og 6 måneder og udvist T af Danmark med et indrejseforbud i 12 år.

Højesteret forhøjede straffen til fængsel i 5 år og lagde ved straffastsættelsen vægt på, at den tiltalte havde haft en betydelig rolle i et professionelt organiseret narkotikanetværk og derudover som varetægtsarrestant var flygtet.

Med hensyn til spørgsmålet om udvisning fastslog Højesteret, navnlig under hensyn til karakteren og omfanget af den begåede narkotikakriminalitet, at den 23-årige somalier måtte anses for at udgøre en alvorlig trussel mod den offentlige ro og orden. Højesteret lagde til grund, at hans tilknytning til Danmark var langt stærkere end hans tilknytning til Somalia, men at han ikke ville være helt uden forudsætninger for at etablere en tilværelse i Somalia, hvis han blev udvist.

Efter karakteren og omfanget af den begåede narkotikakriminalitet fastslog Højesteret efter en samlet proportionalitetsvurdering, at meget tungtvejende grunde talte for at udvise  den 23-årige mand.

Heroverfor havde styrken af hans tilknytning til Danmark, hvor han ikke havde stiftet egen familie, og hans begrænsede tilknytning til Somalia, ikke en sådan vægt, at udvisning i sig selv ville være et uproportionalt indgreb i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8.

Den 23-årige somalier skulle derfor udvises.

Spørgsmålet var herefter, om der skulle ske udvisning for bestandig eller for en tidsbegrænset periode. Højesteret anførte, at udvisning for bestandig ikke ville være et uproportionalt indgreb i strid med artikel 8 i Menneskerettighedskonventionen, navnlig fordi den 23-årige var idømt en længerevarende fængselsstraf for alvorlig narkotikakriminalitet, og at han var advaret om risikoen for udvisning ved ny kriminalitet, idet han allerede i 2018 som 17-årig blev betinget udvist.

Det fremgår ikke af Rettens offentliggjorte materiale hvilken landsdel eller by hvor den 23-årige mand begik sin kriminalitet, ligesom navnet heller ikke er i det offentliggjorte domsresumé.

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Mest læste:

.

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Gribskov Tag og Facaderens – Fliserens i Gribskov

Er du bidt af biler?

Annonce