Efter fire år: Udviklingsplan for Gribskov nu på vej i høring

GRIBSKOV: Efter fire års arbejde er administrationen på rådhuset i Helsinge klar med en ny overordnet udviklingsplan for kommunen. ‘Vores Gribskov’ er titlen på planen, og den skal sætte rammerne for, hvordan kommunen fremadrettet skal udvikles og i respekt for særligt definerede værdier.

Byrådet skal i aften, tirsdag, tage stilling til om hvorvidt en ny overordnet planstrategi og udviklingspolitik for hele kommunen skal videre ud i offentlig høring.

Planen består af flere elementer, såsom den overordnede vision for kommunen som et samlet hele, forskellige temaer for kulturelle områder og fokus på såkaldte ‘fyrtårne’. Den rummer også kommunens ambitioner og målsætninger for fremtiden og skal fortælle både os selv og udefrakommende hvad Gribskov Kommune er for en størrelse, både hvad angår klimaet, naturen, udviklingen af bysamfundene og hvad der samler os som lokalsamfund.

Glad borgmester: Nu skal borgerne høres
Forordet er skrevet af borgmester Bent Hansen (V), som er glad for snart at kunne sætte den ud i høring.

“Det er jo en plan vi har arbejdet med siden sidste byrådsperiode, indtil coronaen kom og satte det hele på pause. Planen er til for at have en overordnet strategi for hele kommunen og startede med et stormøde på Kulturhavnen omkring 2019”, forklarer Bent Hansen, der håber, at planen, som snart kommer ud i offentlig høring, vil give endnu flere borgerinput.

“Det er jo et stort stykke arbejde, der er lavet sammen med borgere, virksomheder og andre interessenter, som nu skal i høring. Og jeg glæder mig til at læse de input der måtte komme i høringsperioden”, forklarer han.

Som led i indsamlingen af borgerinput er der også planlagt et cafémøde og et åbent møde i Kulturhavnen til næste forår.

Du kan læse det administrative udkast til den nye udviklingsplan nederst i artiklen. Kladden til planen er beskrevet på blot 24 billedfyldte sider og derfor ganske overskuelig læsning.

Høringsperioden varer otte uger og forventes afsluttet i uge 3 til næste år.

Fra vision til idé
Tankerne til en ny overordnet udviklingsstrategi blev sat i søen tilbage i 2019, efter at byrådet bad om at få udviklet en fælles visionsplan for kommunen. Mere end 450 borgere, virksomheder og foreninger gav sine input til, hvad de finder vigtigt at inkludere i visionerne og baserer sig på fire vigtige hjørnepæle: Fællesskab, virkelyst, naturen og turismen.

Byrådet har formuleret dem således:

  • Grønne Gribskov med naturen i centrum
  • Levende lokalsamfund i hele Gribskov
  • Gribskov på Verdenskortet
  • I Gribskov Kommune møder vi borgerne der, hvor de er

 

En plan uden de store overraskelser
Planen giver en fælles retning for det politiske arbejde og gælder derfor også som en kommunal strategiplan. Det betyder, at planen skal tages med i overvejelserne når der for eksempel er udbud af større byggegrunde, når der laves lokalplaner og lignende administrativt arbejde.

Læser man de 24 sider som planen er formuleret på, så vil de færreste blive overraskede over indholdet. Der tales om vigtigheden af vores natur- og herlighedsværdier, vigtigheden af vores mange selvstændige erhvervsdrivende, turisterne og dette lidt flyvske begreb ‘fællesskaber’; alle elementer der er lette at formulere men svære at konkretisere.

Planen gør dog sit bedste på at tegne et overordnet billede af kommunens generelle værdisæt og peger blandt andet på kommunens såkaldte ‘fyrtårne’ som særlige vigtige værdier, vi skal være stolte af og bevare for eftertiden. Planen nævner specifik blandt andet vandreruten ‘Tisvildevejen’, Søborg Slotsruin og initiativet Sjællands Spisekamre.

Promoverer lyssky festival
En smule overraskende er beslutningen om at promovere musikfestivalen ‘Musik I Lejet’, en ‘nonprofit’ festival, der styres fra København og med en bestyrelse som ikke ønsker at fremvise deres økonomi til hverken pressen eller borgerne. Festivalen har fået særlig god dækning i udviklingsplanen under afsnittet om målsætninger med et helsidesfoto og en betegnelse som et kommunalt tilløbsstykke.

Fra udviklingsplanen, s. 19.

Den lokale eventplads i Græsted bliver også nævnt, dog i et mere beskedent omfang og her peges der på, at den bør udvikles til at blive Danmarks grønneste, hvad det så end betyder i praksis.

Et andet område som der peges på som særligt vigtigt er ikke overraskende Søborg Slotsruin og genrestaureringen af Søborg Sø. Planerne om at fylde nyt vand i søen forventes færdige i 2025.

Også klimaet har fået et par ord med på vejen. Byrådet arbejder på at lave en klimaplan i et forsøg på at gøre kommunen mere CO2 neutral. Dette arbejde skal styrkes blandt andet ved at have grønne fællesområder og frirum, ligesom tiltag som vindmøller, solceller og oplysningskampagner målrettet særligt de unge skal bidrage.

Fra udvilingsplanen som snart skal i høring. Foto/grafik: Gribskov Kommune.

Er du blevet nysgerrig kan du hente kladden til den kommende udviklingsplan som en pdf ved at klikke på følgende link: Vores Gribskov – Udviklingspolitik og planstrategi.

Lige om lidt er vi klar til at hjælpe dig med at finde nye gode fælleskaber.

Vi har et arkiv med 4.000 virksomheder som glæder sig til at vise dig alt hvad Gribskov har at tilbyde. Kig her igen snart.

Opret Rubrikannonce

Gør din forretning synlig

Bliv kontaktet og hør mere om hvordan du kan få annonceret din forretning på Netavisen Gribskov.

Send debatindlæg

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?