Ekstra service: Gratis afhentning af storskrald

RAMLØSE: En forsøgsordning med gratis afhentning af privat storskrald er i støbeskeen, og en forsøgordning vil i første omgang dække borgerne i Ramløse.

Som de første vil borgerne i Ramløse formentlig snart kunne slippe for selv at skulle køre på genbrugsstationen – det kræver dog at forsøget vedtages politisk.

Ved forsøgsordningen vil borgerne få hjælp af kommunen til at få afhentet deres store affald, her vil især de borgere, der ikke har bil, vil få gavn af forsøgsordningen.

Den øgede service for borgerne kan blive en realitet, hvis teknisk udvalg i Gribskov Kommune på mødet 24. februar godkender det nye forsøg med afhentning af storskrald i Ramløse.

”Rigtig mange andre kommuner har allerede en ordning, hvor borgerne får afhentet deres storskrald. Den samme service vil vi gerne give borgerne i Gribskov, og derfor vil det være en god idé at få prøvet ordningen af som et forsøg,” siger Bo Jul Nielsen (S), formand for teknisk udvalg, i en pressemeddelelse.

I den model, som politikerne i udvalget nu skal tage stilling til, vil borgerne få afhentet deres storskrald fire gange om året som et alternativ til at skulle køre på genbrugsstationen. Ordningen indføres fra  maj og vil køre som et 1-årigt forsøg, hvis den vedtages i udvalget. Som en del af forsøget vil borgerne i Ramløse også få afhentet deres pap. På baggrund af forsøget kan politikerne derefter se på, hvordan forsøgsordningen har fungeret.

Forsøgsordningen vil i den et-årige periode koste 122.600 kr.  men vil være gratis for borgerne.

Hvis storskrald indføres som permanent ordning i kommunen, vil det medføre en ny affaldstakst for kommunens husstande. Dette vil også indgå som en del af evalueringen til næste år, oplyser Gribskov Kommune.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?