DEBAT: Er Vejby ikke for børnefamilier?

OPRÅB: Mandag den 5. september træffer børneudvalget beslutning om, om Vejby skal vedblive at være et attraktivt lokalsamfund ved at have gode tilbud til børnefamilierne, eller om vi skal blive et lokalsamfund der ikke kan byde vores børn nogle vilkår, der er meget bedre end burhøns’!

Det store spørgsmål er, om børneudvalget på mandag vil vælge at se på Vejby som en by under udvikling eller en by under afvikling. Det burde være helt ligetil!

Vi er en by med store vækstmuligheder. Allerede nu foreligger der planer om udbygninger mellem Holløse og Vejby – det såkaldte Tisvilde Ø, hvoraf 90 boliger allerede er i kommunalplanen, og mange flere påtænkes. Interessen for boliger i området er stor – og hvorfor skulle den ikke også være det? Vi har en station, der gør det nemt for pendlerfamilier. Vi har gode indkøbsmuligheder – også for dem der måske foretrækker at handle, efter ungerne er lagt i seng. Vi har gode idrætsfaciliteter, en fremragende skole, og når tiden kommer dertil, endda også et plejehjem. Og ja – så har vi et attraktivt pasningstilbud for både vuggestubørn, børnehavebørn og skolebørn (FO). Alt sammen elementer der spiller en væsentlig rolle, hvis vi ønsker at tiltrække nye og bibeholde eksisterende børnefamilier i Vejby.

Udfordringer og muligheder
På grund af det faldende børnetal er vi i øjeblikket i den situation, at Bakketoppen kun er halvt fyldt op, og derfor har man længe arbejdet med en løsning om at flytte ned på skolens område i tilknytning til FO’en. Det vil man gøre for at udnytte bygninger og personale allermest optimalt.
Mandag eftermiddag, når Børneudvalget sætter sig til mødebordet, vil de skulle træffe beslutning om, hvorvidt vi i fremtiden vil have et pasningstilbud, eller et opbevaringstilbud, når de overvejer, hvilket af de to mulige flyttescenarier de skal vælge..

I det ene scenarie, hvor der i forbindelse med flytningen opføres en tilbygning, vil de ideer og pædagogiske, praktiske og organisatoriske perspektiver som har været grundlaget for, at vi forældre har støttet op, om ideen om at flytte Bakketoppen, kunne indfries. Der vil være mulighed for stadig at have værksteder og mulighed for opdeling af børnegrupper, og rammer til at tænke bemanding mere effektivt og samtidigt mere fleksibelt. Derudover vil der blive etableret madordning for både skole og Børnehus. Den samlede pris: 6,2 millioner kr.

I det andet scenarie, vil kapaciteten reduceres (og også mulighederne for optag af flere børn, når børnetallene stiger igen), og de personale- og ledelsesmæssige gevinster vil forsvinde. Der vil ikke være mulighed for at lave mad, der vil ikke være nogen værksteder hvor ungerne kan være kreative . Ikke engang liggerum til de børn der har behov for at sove, vil der kunne findes plads til! Som om det ikke var galt nok, vil samarbejdet mellem FO og Idrætten fosvinde, idrætshallen mister vigtig depotplads, FO’en skal dele lokaler med skoleklasser, fælleslokaler vil være ikke-eksisterende, og kun grupperum presset til det maximale, vil være til rådighed. Det har intet med et attraktivt lokalsamfund at gøre, og prisen for dette makværk vil være lige knap 4 millioner kr.

Den økonomiske forskel på de to scenarier ligger dermed på godt 2,2 millioner kr – penge, der hurtigt kan hentes ind, både på de besparelser der vil være i driftsomkostninger, og især på de penge som kommunen vil spare på at kunne tilbyde ungdomsboliger i Bakketoppens gamle lokaler, i stedet for at betale for at sende de unge ud af kommunen.

Vi spiller den bare til hjørne….
Man skulle måske tro, at denne beslutning lå lige til højrebenet, men det gør den ikke. For på trods af, at det længe har været tydeligt, at vi med faldende børnetal og en belægningsgrad på omkring de 50 % har været nødt til at finde en ny løsning, findes der røster der indvender, at de ønsker at bibeholde pasningstilbudet som det er nu, og forblive i vores nuværende bygning.

Det er for os at se ikke en anbefalelsesværdig eller ønskværdig mulighed! Skal vi på nogen måde fremtidssikre os her i Vejby, bliver vi nødt til at flytte. Det er super vigtigt ikke at undervurdere betydningen af at have en attraktiv pasningsording i Vejby. Det skaber ro og tryghed og tillid for nye tilflyttere. Og der er behov for at skabe ro og tryghed omkring vores pasningstilbud ved at træffe en langtidsholdbar løsning, i stedet for at udsætte beslutningen på ubestemt tid. Det må ikke blive et årligt tilbagevendende stridspunkt om Bakketoppen skal lukkes, hver gang der ikke er fuld belægning og der skal spares penge på kommunalbudgettet.

For os at se, er der kun én rigtig løsning på denne situation! Vi håber derfor, at Børneudvalget på mandag stemmer det forslag igennem, der måske nok koster penge lige nu, men er det eneste vi har råd til! I hvert fald hvis vi skal fremtidssikre Vejby ved at give vores børn nogle gode rammer i stedet for at reducere årene i pasningstilbud til ren opbevaring af børn, mens vi voksne er på arbejde.

Hvad kan du gøre?
Ønsker du at støtte os i vores opfordring til politikerne i børnerådsudvalget, så vil vi gerne opfordre dig til at gå ind på Vejbynet’s facebookside og deltag i afstemningen derinde.

 

Med håbet om en god og børnevenlig fremtid i Vejby

Kim Forsingdal, Steen Biilmann og Camilla Føhrby Nybom

Bekymrede forældre til en flok dejlige børn i Vejby

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?