Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

EU-midler til surfing og helårsservering i Gilleleje Havn

Benn Ferdinandsen har sit daglige virke på Gilleleje Havn, hvor han sammen med sin 21 år ældre storebror, Jan Ferdinandsen ejer skibsmæglervirksomheden N.B. Ferdinandsen.

GRIBSKOV: LAG Halsnæs-Gribskov har igen uddelt midler fra LAG og FLAG puljerne. I år blev det til støtte for cirka tre millioner kroner, blandt andet til et nyt mad- og kulturhus i Gilleleje Havn.

I år har gruppen haft 2 millioner kr. til uddeling til LAG projekter og. 1 million kr. til uddeling til FLAG projekter. Anden uddelingsrunde er netop overstået, og der er blevet givet tilsagn til fire projekter.

I Gribskov er der fundet støtte til tre FLAG projekter. FLAG er en del af en lokal aktionsgruppe, der står for fordelingen af EU-midler målrettet udviklingen af fiskeriet og relaterede brancher.

En del af støtten er i år gået til projekt ’Det Maritime Mad- og Kulturhus’, der modtog 395.000 kr.

Pengene går til at støtte op om virksomheden Proviant Gilleleje ApS, som ønsker at udvide sit koncept i Gilleleje havn fra at være et sommer-spisested til en helårsforretning med aktiviteter i form af kulturelle events og foredrag. Herudover vil de markedsføre jomfruhummer som ’Gilleleje-hummer’.

Surfing og vandsport
Og så er der fundet 162.000 kroner til projekt ’Surf shop med vandsport aktiviteter ved Gilleleje havn’. Surfers and Friends IVS, ejet af Rex Degnegaard, har indenfor de seneste år etableret sig i Hornbæk med butik, udlejning og surf skole. Nu kopieres konceptet i Gilleleje, idet der også tilkøbes en RIB båd, som skal benyttes til at trække surfere efter sig, så der også kan surfes i stille vejr. 

Der er også fundet 155.000 kroner til projekt ’Truck til ophaling af beddingsvogne’. Projektet kommer fra Gilleleje Havnelaug som ønsker at udskifte deres udtjente terrængående 5-tons gaffeltruck fra 1987 med en mere bæredygtig model. Trucken skal b.la. benyttes til at flytte skibe, som er trukket op i beddingsvogne, på havnepladsen.

Halsnæs-projekter
I Halsnæs har man støttet projekt ’Fællesfaciliteter i den nye bydel Hvideland’ med 500.000 kr.

Den nyoprettede ‘Forening Hvideland’ søger tilskud til etablering af fællesfaciliteter til den nye bæredygtige bydel Hvideland i Torup. Foreningens vil etablere et nytilflytter område i Torup med op til 80 nye boliger og med 150-200 nye borgere.

– Belært af erfaringer fra andre selvbygger-økobyer ønsker foreningen Hvideland at starte med at bygge fællesfaciliteterne, der hjælper med at opbygge fællesskab og som vil kunne benyttes i byggeperioden. Herefter vil faciliteterne være et vindue til omverden, og få funktioner som B&B og kontorfællesskab. Et fælleshus etableret allerede under byggefasen vil kunne agere platform for tiltrækning af beboere til bydelen og vil derfor være et aktiv i bosætningsindsatsen, forklarer formand i LAG Peter Plant i en udsendt pressemeddelelse.

Har du et projekt?
Næste ansøgningsfrist til LAG og FLAG midler er den 25. august.

– Inden da holder vi to sparringsmøder om at søge LAG og FLAG midler, hvor vi giver sparring til projektidéer og gode råd om at søge puljemidlerne, forklarer Peter Plant.

Book en tid på info@lag-halsnaes-gribskov.dk eller på 91 53 61 71.

Foreningen kan tage imod i Glashulen ved Biblioteket, Skolegade 43,  3200 Helsinge, tirsdag den 11. juni kl. 16–18 og på Dyssekilde Station, Stationsvej 1, 3390 Hundested, onsdag den 12. juni kl. 16–18.’

LAG og FLAG?
LAG Halsnæs-Gribskov er en lokal aktionsgruppe, der virker for udviklingen af lokalområderne inden for Halsnæs og Gribskov Kommuners grænser i samspil med områdets erhvervsliv, iværksættere, foreninger samt de enkelte lokalsamfund og ildsjæle.

LAG fremmer bæredygtig vækst, nye arbejdspladser og bedre levevilkår på landet.  

LAG Halsnæs-Gribskov er desuden fiskeri aktionsgruppe (FLAG) i Gribskov Kommune med det formål at understøtte erhvervsudvikling og skabe lokale arbejdspladser inden for den maritime økonomi.

Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling ved at tildele tilskudsmidler til relevante projekter fra EU´s Landdistriktsprogram og Hav- og Fiskeriudviklingsprogram.

Læs mere her: www.lag-halsnaes-gribskov.dk.

Seneste nyheder:

Tip os!