EU-millioner til Gilleleje skal sikre mere bæredygtighed

GRIBSKOV: En bevægelsespark ved Remisen, ny kaj til sejlklubben og bedre indretning i biografen. Det er blandt de tiltag, der får del i mere end 2,8 millioner EU-kroner

Gruppen ‘LAG Gribskov-Halsnæs’ er igen klar til at støtte lokale initiativer der støtter op om blandt andet bæredygtighed. En række lokale projekter har sammen modtaget lidt over 2.8 millioner kroner.

Pengene kommer fra EU, der har to særlige puljer til formålet at fremme lokale initiativer som skaber sociale fællesskaber og erhvervsudvikling. Projekterne skal også bidrage til at styrke den sociale, økonomiske, kulturelle og miljømæssige bæredygtighed i Gribskov og Halsnæs.

Puljerne har navnene LAG og FLAG, førstnævnte er målrettet landbruget, mens anden pulje har fokus på havet. Pengene følger et såkaldt ‘krone-for-krone’ princip, hvilket betyder, at man kun kan opnå støtte, hvis man selv er villig til at finansiere mindst halvdelen af udgiften til projektet.

Indstillingerne skal formelt godkendes af Plan- og Landdistriktsstyrelsen, men projektholderne kan allerede
nu gå i gang.

Indstillede projekter
Følgende har modtaget støtte fra LAG-gruppens pulje:

• ’Grøn omstilling i snedkeri’ – Winther A/S Snedker- og Tømrermestre
• ’Grøn mobilitet I Nationalpark Kongernes Nordsjælland (hubs i Gribskov og Halsnæs)’ – Visit Nordsjælland
• ’Remisen Bevægelsespark Gilleleje’ – Foreningen Unge-Remisen
• ’Nyt kajanlæg med svingkran og rekreative områder’ – Gilleleje Sejlklub
• ’Indretning af biograf til kulturelle arrangementer’ – Kulturhavn Gilleleje
• ’Opsætning af nye bæredygtige og miljøvenlige stejler på Lynæs Havn’ – Lynæs Fiskeriforening
• ’Badebro Liseleje Strand’ – Foreningen Klassisk Badeby Liseleje
• ’Formidling via vand- og landevej’ – Holte-Hus Efterskole
• ’Energirenovering af ro- og kajakklub’ – Frederikssværk Ro- og Kajakklub
• ’Havreddertårnet’ – Foreningen Out og Office
• ’OPLYST Energi’ – OPLYST Hundested

Følgende har modtaget midler fra FLAG:

• ’Nyt kajanlæg med svingkran og rekreative områder’ – Gilleleje Sejlklub
• ’ Grøn Energi til Maritim servicevirksomhed’ – Brdr. Petersen Gilleleje A/S
• ’Afregningssystem til auktion’ – Fiskeauktion Danmark A/S

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?