Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Fælles Udrykningsteam er klar

Psykiatrien i Region Syddanmark og Fyns Politi går sammen om at styrke hjælpen til psykisk uligevægtige og sårbare borgere.

Fyns Politi og Psykiatrien i Region Syddanmark er med i et pilotprojekt igangsat af Rigspolitiet, hvor i alt fire politikredse og regioner deltager. Projektet hedder Fælles Udrykningsteam (FUT) og handler om at psykiatri og politi rykker ud sammen i en særlig, fælles patrulje, når der opstår situationer med sårbare eller psykisk uligevægtige borgere, hvor politiet plejer at blive tilkaldt. I dag kl 12 ruller patruljen ud for første gang.

I praksis er den nye patrulje bemandet med to betjente og en psykiatrisk sygeplejerske og den er på hjul alle hverdage mellem kl 12-20. Når vagtcentralen får en opgave ind, som involverer en psykisk uligevægtig person, så kører FUT-patruljen ud. Patruljen får sin egen bil og i dag er første dag, hvor de kører ud.

Ser frem til samarbejdet
– Psykisk uligevægtige og sårbare borgere fylder meget i hverdagen for vores patruljer, så det er et område, vi har meget fokus på, og hvor vi ved, at vi hele tiden kan blive bedre til at yde den hjælp, som borgeren har brug for. Derfor glæder vi os også meget til det her nye forsøg, som forhåbentlig kan bidrage til, at vi kan yde en endnu bedre hjælp til en gruppe af borgere, som er udsatte, siger Vicepolitiinspektør Christian Rasmussen fra Fyns Politi.

I regionen ser de også frem til at få gang i samarbejdet i det Fælles Udrykningsteam.

– Med den fælles udrykningstjeneste kommer psykiatrien endnu tættere på borgeren. Vi vil gerne med dette samarbejde give en bedre visitering og håndtering af borgere, der er psykisk sårbare. Her kan vi supplere politiet i deres arbejde med vores psykiatrifaglige viden, og det håber vi ender med, at den fælles udrykningstjeneste kan forebygge og dermed også reducere antallet af tvangsindlæggelser, siger Rikke Sveistrup, der er oversygeplejerske på Psykiatrisk Afdeling Odense og fra Psykiatrien i Region Syddanmark.

De psykiatriske sygeplejersker, som er en del af teamet kan vejlede og rådgive betjentene om, hvordan en situation med en borger kan håndteres, og de kan også hjælpe med dialogen med borgeren, så en situation måske kan trappes hurtigere ned, løses uden magt eller på en måde som opleves mindre utryg for borgeren.

Christian Rasmussen fortæller, at politi og psykiatri her på Fyn har et godt samarbejde i hverdagen og har stor respekt for hinandens fagligheder. Derfor giver det også rigtig god mening at udvide det samarbejde, som man nu gør med det Fælles Udrykningsteam.

Personale på fælles workshop
Den 5. august 2019 har en gruppe af de betjente og sygeplejersker, som skal køre sammen i den nye patrulje været på workshop sammen på Politigården i Odense. Her har de samtrænet og de har gennemgået forskellige scenarier og dilemmaer, som de vil kunne møde i hverdagen. Det sygeplejefaglige personale har også fået en rundvisning på Politigården, så de ved, hvor da skal gå hen, når de møder ind på vagt og de har set den nye fælles patruljebil.

Fakta om Fælles Udrykningsteam
– Hvert team består af to politibetjente og en psykiatrisk sygeplejerske. 
– fælles udrykningsteams har haft samtræning, hvor de har fået mulighed for at lære hinandens fagligheder at kende. Derudover er der ved hver vagt en daglig briefing og de-briefing, der sikrer, at alle er mentalt og operativt parat til arbejdet og kender opgaven. 
– som udgangspunkt kører teamet fra mandag til fredag inden for tidsrammen 12-20. 
– Det fælles udrykningskoncept er en forsøgsordning løbende til 2021. Når pilotprojektet afsluttes i 2021 skal det evalueres.
– Patrulje-køretøjet er en Volkswagen Caravelle, hvid, civilt indrettet. De er udstyret som almindelige patruljekøretøjer i forhold til kommunikations- og IT-udstyr. 
– Både betjente og sundhedspersonalet er lønnet af deres vanlige arbejdsgiver. Denne arbejdsgiver får dog dækket udgiften via satspuljemidlerne via Rigspolitiet.
– Det fælles udrykningskoncept er inspireret af lignende teams i Storbritannien og USA.

 

Seneste nyheder:

Tip os!

Powered by Vejreti.com