Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Ferdinandsen: Gribskov Kommune mangler politisk styring

Jan Ferdinansen. Foto: Allan Andersen

DEBAT: Ved årsskiftet sendte flere af de politiske partier i kommunen en hilsen til borgerne. Det er normal kutyme, MEN – der manglede svar på flere spørgsmål, bl.a. omkring den manglende politiske og administrative styring gennem godt et år. Spørgsmålet er hvad partierne vil? Borgmesteren har selvforskyldt sat sig udenfor indflydelse, det økonomiske gode fundament er markant ændret, da pengene fosser ud af kommunekassen og likviditeten udhules.

Der må og skal findes en løsning på den nuværende situation – De faste politiske og administrative pejlemærker skal og må tilbage hurtigst muligt således så vi kan få en ansvarlig ledelse af kommunen igen. Det er byrådets og ikke mindst borgmesterens ansvar at sikre at dette sker.

Hvor knækker filmen så? Jo, mange af venstres håbløse valgløfter er forsøgt gennemført, men må alligevel opgives – Dette er der især tale om på skole- og børneområdet.

På det netop afholdte temamøde i Børneudvalget måtte det konstateres at børnetallet i kommunen fortsat er faldene. Undersøgelser viser mere markant end tidligere at det er de små skoler som har det sværest. Merforbruget alene på skole- og børnepasningsområdet opererer med et akselererende underskud, p.t. ca. 25 mio. kr. pr. år.

Gribskov Kommune har lige nu en fortsat stabil økonomi. Der eksisterer en samlet låneramme på ca. 600 mio. kr. med fast forrentning og som afvikles over 25 år og som er indpasset i det nuværende budget. Hovedparten af lånene er bl.a. 200 mio. kr. i indefrosne ejendomsskatter, 100 mio. kr. til ny skole i Helsinge, 120 mio. kr. til ældreboliger, 60 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger og alt i alt sikres størsteparten af låneomkostningerne ved indtægts- og driftsbesparelser.

Kommunen kan ikke låne mere til drift og anlæg lige nu grundet økonomiaftalen. Driftsregnskabet for 2014 kommer ud med et minus på 25-35 mio. kr., hvilket kan dækkes ind af kassebeholdningen der i øjeblikket er på ca. 192 mio. kr. Denne var før skiftet den 1. januar 2014 ca. 250 mio. kr.

Der mangler politisk stillingtagen til budgetreduktion som dels er aftalt i ”budget i balance 2014-2018” og dels i det sidste budget som flertallet henstillede.

Tiden løber – Vi er ude af 2014 og inde i 2015. Der skal træffes hurtige og vægtige beslutninger som sikrer at vi fortsat kan foretage langsigtede intelligente anlægsinvesteringer, som optimerer driften og giver bedre driftsresultater.

Skal vi fastholde de anlægsinvesteringer som besluttet, skal likviditeten ikke bruges til at dække ukontrollable driftsudgifter.

For overskuelighedens skyld, kan der kort skitseres nogle af de projekterede anlægssager:

  • Ny skole, Gilleleje kr. 150.000.000,00
  • Springhal, Helsinge kr.   20.000.000,00
  • Indskud, Kulturhavn kr.   20.000.000,00
  • Projektering, ny vej, Gilleleje kr.     8.000.000,00
  • I alt kr. 198.000.000,00
  • Kassebeholdning p.t., ca. kr. 192.000.000,00

Likviditetsopbygning kan kun ske ved at følge de vedtagne budgetter.

Det kræver politiske beslutninger nu, om 1 år er chancen forpasset og vi vil være tilbage i samme situation som før 2010 hvor Venstre også fik det til at sejle. Dengang gav Kim Valentin udtryk for at vi havde en god økonomi trods et kæmpemæssigt underskud på 88 mio. kr. (2009).

Kære Kim, hvis du ikke skrider – til politisk handling – vil der komme til at mangle 100 mio. kr. ved udgangen af denne valgperiode.

Mvh.

Jan Ferdinandsen, C.
F.h.v. borgmester.

Seneste nyheder:

Tip os!