Flere dispensationer: Kulturhavnens 3. etape i modvind

GILLELEJE: Allerede inden der er givet byggetilladelse til Kulturhavnsbyggeriet’s etape 3, er der ansøgt om ikke mindre end fem dispensationer fra Lokalplanen. Det møder nu politisk modstand og kan ende med en helt ny lokalplan for området.

Etape 3 skal ligge der hvor den tidligere Irma lå, nybyggeriet kommer til at indeholde serviceerhverv og detailhandel i stueetagen og boliger og plejehjemsboliger i de øvrige etager, fremgår det af de offentligt tilgængelige papirer i sagen.

Byggeriet opføres som en række mindre to-etagers huse, der står forskudt side om side, ud mod Søborg Kanal og Ellen Mariehjemmet udvides som en del af projektet og får 10 nye lejligheder ved byggeriet af etape 3.

I forbindelse med byggetilladelsen ansøges der samtidigt om følgende dispensationer: Tre dispensationer fra lokalplan 315.11 om byggefelt, § 6.1, taghøjde, § 6.5 tagmateriale, § 7.9. Dispensation fra Bygningsreglement BR 10, kap.2.4.2. om parkering og dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, § 65, åbeskyttelseslinien.

Nu er det nok
Tidligere har netop en endeløs række af dispensationer ved byggeriet af Kulturhavnen mødt stor kritik, og med ansøgningen om dispensationer allerede ved ansøgning om byggetilladelsen er bægeret fuldt for flere medlemmer af Byrådet.

– Vi vil ikke acceptere at den ene dispensation efter den anden bliver givet til Kulturhavnen. Som det er sket i etape 1 og 2 af byggeriet, så forsætter man i etape 3 med at søge dispensationer, siger Byrådsmedlem Brian Lyck Jørgensen, Dansk Folkeparti, til Gribskov lokalavis.

Mandag d. 13.juni var byggetilladelsen på dagsordnen hos Økonnomiudvalget, og her endte sagen med at blive begæret behandlet i Byrådet hvilket sker på mandag d. 20.juni, på baggrund af et ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

– Det går ud på at sagen skal sendes tilbage til fagudvalget og den videre behandling af sagen skal afvente statsforvaltningens afgørelse i de klagesager der er pt. omkring etape 1 og 2, forklarer Brian Lyck Jørgensen og fortsætter:

– Det er ganske enkelt sådan, at der ikke skal sættes noget i gang omkring etape 3 før vi har fået Statsforvaltningens afgørelse, det er uhørt at blot lade tingene fortsætte, og endda fortsætte med at give dispensationer, når der allerede er en stribe klagesager – det vil vi ganske enkelt ikke være med til.

Tabte slaget, men krigen fortsætter
Grunden til at ændringsforslaget nu skal behandles i Byrådet, er at Enhedslisten, Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti tabte slaget om at stoppe byggetilladelsen med de fem dispensationer ved behandlingen i Økonomiudvalget.

Her blev byggetilladelsen incl. dispensationer ellers kørt igennem med Borgmester Kim Valentin og Nick Madsen fra Venstre i spidsen med støtte fra Nyt Gribskov og Socialdemokratiet – og på den baggrund begærede Dansk Folkeparti sagen op i Byrådet.

Det skal dog lige pointeres at Bo Jul Nielsen, Socialdemokratiet, ikke deltog i sagens behandling på grund af inhabilitet og Jannich Petersen fra Venstre undlod at stemme.

DF kræver en helt ny lokalplan
Byggeriet af Kulturhavnen har givet bølger i lokalsamfundet, og ikke mindst en endeløs strøm at store og små dispensationer i forbindelse med byggeriet, er blevet kritiseret for nærmest at lade hånt om lokalplanen.

– Vi er nu nået dertil hvor lokalplanen bør laves helt om, derfor vil vi nu stille et ændringsforslag som omhandler udarbejdelse af en helt ny lokalplan for området, siger Byrådsmedlem Brian Lyck Jørgensen fra Dansk Folkeparti.

Således tyder alt på at behandlingen af punkt 109 på Byrådets dagsorden mandag aften ikke kommer til at løbe stille af sig.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?