Flere får lov at bo hele året i sommerhus

Gribskov: Det skal være lettere at få dispensation til at bo hele året i sit sommerhus i Gribskov Kommune. Det mener både Ventre og NytGribskov, der derfor har vedtaget, at give kommunen større mulighed for at give dispensation til borgere, der ellers ikke ville få lov at blive boende i deres somerhus.

Gribskov er kendt for at være en kommune med mange sommerhuse, cirka 15.000, og der gives blandt andet et betydeligt antal dispensationer til pensionister og til personer med alvorlig sygdom og invaliditet. Men reglerne er for strikse, mener et flertal i Plan- og miljøudvalget.

– Der er så mange uforståelige besværligheder omkring det at få lov at bo i sit sommerhus. Planloven bestemmer, hvad man må og ikke må, men at forbyde tidligere helårshuse i sommerhusområder, som lå før loven blev indført i 1970, er helt galt, forklarer viceborgmester Jannich Petersen, der derfor stemte ja til at lempe lidt på reglerne.

De gældende regler giver blandt andet mulighed for at få en korterevarende dispensation, hvis man står i en akut situation, f.eks. som følge af skilsmisse, i forbindelse med salg af helårsbolig, eller hvis man venter på at få ny helårsbolig.

Men der er ikke nok, lyder det fra Venstre og Nytgribskov, der derfor, qua deres flertal i udvalget, har besluttet at udvide kommunens dispensationspraksis til også at omfatte følgende tilfælde:

  • Tidligere helårsboliger, hvor ejerne har særlig tilknytning til ejendommene.
  • Pensionister – ikke kun folkepensionister – der har ejet deres sommerhuse i mindre end 5 år.
  • Ejere, der allerede har opnået dispensation til helårsbeboelse af sommerhuse i kommunen, og ønsker at erhverve andet sommerhus, som følge af ændrede personlig omstændigheder.

Alle sager skal dog vurderes individuelt, og kommunen lægger blandt andet vægt på husets egnethed i forhold til ansøgers konkrete ønsker og forhold, vejadgang, status på de omkringliggende boliger, samt husets beliggenhed i forhold til sårbar natur.

– Vi tager lidt forskud på, hvad vi tror folketinget beslutter inden ferien, for det er med i lovprogrammet på Borgen, forklarer Jannich Petersen, der er klar på at lade beslutningen afprøve ved et klagenævn såfremt der skulle komme klager.

Et øget antal dispensationer kan nemlig let føre til flere klager fra naboer og grundejerforeninger, og kommunen forventer derfor på et tidspunkt at blive indbragt for Natur- og miljøklagenævnet, som dermed får mulighed for at vurdere, om kommunens dispensations praksis er blevet for vidtgående i forhold til planlovens bestemmelser.

Beslutningen var dog ikke enstemmig, blandt andet stemte Socialdemokraterne imod. Det er ikke lykkedes at indhente en kommentar fra partiet.

Fakta

 

Dispensationsmuligheder

Antal personer

Årsager

Dispensationer som er bevilget efter Planlovens § 40 stk. 2 særlige tilfælde

946

Bevilget på baggrund af alvorlig sygdom eller invaliditet. Dispensation gives på baggrund af lægeudtalelse.

Varig dispensation til de personer som var omfattet af afviklingsloven (stoploven) som udløb den 31/3-2009.

Pensionister som ikke opfylder betingelserne efter Planlovens § 41, f.eks. sygdom, for kort ejerskabstid af sommerhuset

Midlertidig dispensation Bevilges for en vintersæson af gangen efter Planlovens § 40 stk. 2 særlige tilfælde

162

Bevilges ved akutte opstået situationer f.eks. skilsmisse, hjemkomst fra udlandet, milde sygdomsforløb eller afventer på at komme ind i ny bolig

Derudover er der ca. 700 personer der ikke har en personlig dispensation, men som har en relation til en dispensationsindehaver, f.eks ægtefælle, samlever, børn.
Efter Planlovens § 41, har en pensionist som har ejet sit sommerhus i mindst 8 år opnået en personlig ret til at benytte deres sommerhus til helårsbeboelse. Der skal ikke søges om dispensation og der er ca.
1900 pensionister bosiddende i deres sommerhus.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?