Flere områder udpeget til at huse flygtninge

Gribskov: Skal kommunen være i stand til at huse de mange flygtninge, som stadig ankommer til landet, så kræver det plads til at opføre boliger og midlertidige pavilloner. Det oplyser kommunen, der har flere steder i kikkerten.

De seneste måneder har byrådet, Planudvalget og kommunen haft kig på en hel række af arealer, som de mener kan rumme husning af flygtninge i pavilloner.  Områderne er blevet udpeget af Byrådet på baggrund af anbefalinger fra Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Der er også løbende foreslået en række yderligere områder fra borgere, som mener at have en grund oplagt til pavilloner.

Det er ikke alle områderne, der er lige interessante. Politikerne har en række kriterier at støtte sig til, når de skal udpege steder til flygtninge. Stedet skal blandt andet fordre bedre integration, og der skal derfor være let adgang til offentlig transport til blandt andet sprogskole, jobcenter og indkøbsmuligheder.

Det er også vigtigt, at der ikke kommer for mange flygtninge samme sted, og at børnefamilier placeres i områder særligt velegnede for børn, mens enlige bedre placeres nær bymidten, hvor der sker mere.

Og såfremt det er muligt, bør de udpegede områder være ejet af kommunen og allerede byggemodnede.

De to første arealer er allerede fundet. Byrådet besluttede sidste sommer, at der kan etableres midlertidige indkvarteringsmuligheder i pavilloner på de byggemodnede grunde Boagervej 28 og Hammerrichsvej 4 i Helsinge. Det er derfor der, de første vil blive opstillet, og det forventes at ske inden for de kommende måneder.

De andre arealer er endnu ikke fundet, men efterhånden som flere arealer udpeges politisk de kommende måneder, vil kommunen foretage analyser og en eventuel anbefaling. Arbejdet vil ske i tæt dialog med grundejerforeninger, naboer mv. med løbende udsendelse af information, så processerne er gennemsigtige.

Som en særlig befolkningsgruppe forventes Gribskov Kommune de kommende år, at modtage flere flygtninge end i tidligere perioder. Sidste år steg antallet af flygtninge til 201 personer fra et niveau på ca. 20 personer om året i 00´erne. På baggrund af bl.a. den historiske udvikling har administrationen foretaget et skøn over de kommende års udvikling.

Flere flygtninge i vente
Ifølge den seneste befolkningsprognose står Gribskov de kommende to år til at modtage det samme antal flygtninge som i 2015.

Gribskov Kommune har tidligere vurderet, at kommunen skal tage imod 152 flygtninge i 2016. Derefter forudsætter kommunen, at antallet af flygtninge igen vil falde til 20 personer om året fra 2018 og frem.

Men fortsætter antallet af flygtninge på samme høje niveau i mere end to år endnu, vil det medføre en kraftigere vækst i befolkningstallet end forudset.

Forudsigelser om antallet af flygtninge til Gribskov Kommune de kommende år er behæftet med stor usikkerhed. Dette skyldes, at der kan ske ændringer i årsagerne til, at der kommer flygtninge, asylregler og flygtningenes egne valg.

Allerede til næste års prognose kan der altså være grundlag for væsentligt at ændre forudsætningerne. Flere flygtninge betyder blandt andet, at der kan komme flere børn i daginstitutionerne og skolerne end det har været forventet i de seneste års prognoser.

Kortet herunder viser de steder, der indtil videre er fundet interessante at kigge nærmere på (klik på foto for større grafik).

Skærmbillede 2016-05-10 kl. 11.02.04

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?