Kriminalmagasinet Politirapporten

Fødevarestyrelsen advarer: Lad være med at røre syge eller døde fugle

GRIBSKOV: På grund af fugleinfluenzaen opfordrer Fødevarestyrelsen (FVST) folk til at lade være med at røre døde eller syge, vilde fugle. Man skal i stedet kontakte FVST, der kan sørge for, at fuglene bliver sendt til undersøgelse.

Siden slutningen af 2020 har Europa været ramt af udbrud med H5 højpatogen fugleinfluenza (HPAI) i vilde fugle og fjerkræ samt andre fugle i fangenskab af hidtil uset omfang, både hvad angår antal vilde fugle med påvist HPAI virus, antal udbrud i fjerkræbesætninger, geografisk udbredelse og antallet af forskellige fuglearter, der har været ramt.

I Gribskov Kommune er der fundet et tilfælde i Gilleleje, der er tale om en musvåge som er fundet d. 27.marts 2022.

Ydermere er H5 HPAI virus påvist i en række pattedyr i flere lande. Dyrene er enten fundet døde eller har været syge. De fleste fund har været i sæler og ræve, men også andre havpattedyr, mink, oddere og lignende er fundet positive for H5 HPAI virus.

Der er rapporteret om enkeltstående påvisninger i mennesker i Rusland, England, USA og Spanien af de HPAI fugleinfluenzavirus, der for tiden cirkulerer i fugle i Europa. De involverede personer udviste ingen eller meget milde symptomer, og de blev fundet positive i forbindelse med screening af personer i tæt kontakt med smittede fugle/fjerkræflokke.

Ingen af disse tilfælde var i Danmark.

EFSA har vurderet, at risikoen for human smitte på nuværende tidspunkt generelt er lav for den almene befolkning i EU, og lav til moderat for personer, der har direkte kontakt med smittede fugle.

Zoonotiske tilfælde med fugleinfluenzavirus
Generelt kan influenzavirus, der cirkulerer i dyrebestande, sporadisk smitte til mennesker og forårsage mild til alvorlig sygdom.

Zoonotiske influenzavirus, dvs. influenzavirus der smitter fra dyr til mennesker, er således årsag til bekymring for den humane sundhed – disse virus har potentialet til at forårsage pandemier.

Hurtig påvisning af influenzavirus fra dyr, der smitter mennesker, og som kan smitte mellem mennesker, er derfor yderst vigtig for at kunne implementere kontrol og opfølgende tiltag på et tidligt stadie.

Fugleinfluenza i Danmark
I 2022 er der pr. 11. november 2022 påvist H5 højpatogen fugleinfluenza i 182 vilde fugle, der er fundet døde i naturen. De påviste virus er langt overvejende af subtypen H5N1, og de seneste fund er i vildtlevende fasaner på Fyn og Sjælland, samt knopsvaner i Jylland.

For nylig er HPAI virus påvist i to besætninger med tamfjerkræ, henholdsvis hobbyhøns i Sønderjylland og kalkuner på Sjælland. I alt er der dermed påvist HPAI virus i otte besætninger i Danmark i 2022.

Konsekvensen ved infektion med HPAI virus er typisk en meget høj dødelighed i tamfjerkræ. Ved påvisning af HPAI virus i besætninger aflives evt. overlevende dyr for at hindre spredning og af dyrevelfærdsmæssige årsager.

De virus der er påvist i besætningerne er nært beslægtede med samtidige virus påvist i vilde fugle. I overensstemmelse hermed formodes smitte til besætningerne at skyldes direkte eller indirekte kontakt med smittede vilde fugle.

I Danmark blev H5 HPAI virus påvist i en spættet sæl fundet død i september 2021. Dette virus var nært beslægtet med samtidige virus fra vilde fugle.

Fugle obduceres
Fund af døde vilde fugle kan indberettes til Fødevarestyrelsen, som udvælger og opsamler fugle til undersøgelse på DK-VET (konsortium af Københavns Universitet og Statens Serum Institut).

Fuglene obduceres på Københavns Universitet og undersøges for fugleinfluenzavirus på Statens Serum Institut (SSI).

Jægere skal passe på
Jægere skal være påpasselige med hygiejnen, når de har været på jagt, da de kan slæbe fugleinfluenza med hjem både på fodtøj, udstyr og med fuglevildt. FVST har udarbejdet et faktaark beregnet på jægere med forholdsregler i forbindelse med jagt.

Mennesker med tæt kontakt til syge fugle
Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personer, der er i tæt kontakt med fugle, der mistænkes for at have fugleinfluenza, bruger værnemidler, samt i nogle tilfælde at der gives tilbud om behandling med influenzaforebyggende medicin. Man kan læse mere om dette i Sundhedsstyrelsens vejledning.

Det opfordres derfor til at man IKKE rør ved døde fugle, men derimod kontakter Fødevarestyrelsen om hvor det døde dyr ligger.

Vejledningen defineret tre risikoniveauer:

Risikoniveau 1 (minimal risiko): Sporadisk kontakt med fugle eller deres efterladenskaber
Risikoniveau 2 (lille risiko): Intensiv kontakt med døde formodet smittede vilde fugle
Risikoniveau 3 (større risiko): Kontakt med formodet smittede eller bekræftet smittede besætninger

Symptomer
Inkubationstiden hos mennesker, dvs. tiden fra man bliver smittet, til man får symptomer, er typisk 1-2 dage.

Tilfælde med fugleinfluenza i udlandet har varieret i symptombilledet, afhængigt af det pågældende virus og patienten. Rapporterede symptomer har rangeret fra øjenbetændelse, milde luftvejsinfektioner til alvorlige nedre luftvejsinfektioner med høj dødelighed. De seneste tilfælde i mennesker i Europa, med de subtyper af fugleinfluenza der cirkulerer i Europa p.t., har primært været asymptomatiske eller med milde symptomer.

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.