Foredrag: Det religiøse landskab er under forandring.

GILLELEJE: – Kommer den danske Folkekirke til at fejre sit 200 års jubilæum? – et foredrag ved Viggo Mortensen
Danmark har en årtusind gammel kultur dybt præget af kristendommen. Korset i flaget, Kristus i passet og § 4 i Grundloven er levende vidnesbyrd herom. Eller er det? Symbolerne er der, men en viden om, hvad de står for, er svindende.

Den danske Folkekirke blev til i og med Grundloven af 1849. Dens ordning fremgik af en enhedskultur præget af et religiøst og politisk røre. En syntese blev skabt mellem religion, etnicitet og kultur. Nu lever vi i en krisetid præget af et multireligiøst opbrud.

Den danske syntese er udfordret af den mangekulturelle og mangereligiøse udvikling, som nationen har gennemgået de sidste 50 år. Mangfoldige religiøse møder finder sted. Er det en trussel eller en berigelse?

Det er i hvert fald en udfordring og en anledning til selvbesindelse.

Viggo Mortensen var indtil 2012 professor på Aarhus Universitet. Han har været leder af Center for Multireligiøse Studier og Det Danske Pluralismeprojekt, hvor han intensivt har beskæftiget sig med religiøse forandringsprocesser lokalt og globalt og deres indvirkning på kristendommens fremtid. Nu bor han på Gammelgaard i Bregninge på Ærø og er medinitiativtager til bevægelsen Oprør fra Udkanten.

Der er gratis adgang til foredraget som finder sted torsdag den 14. april 2016 kl. 19.30
Arrangør er Gilleleje Menighedsråd / Ulla Skorstengaard

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?