Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Forhenværende ledende medarbejder i børsnoteret selskab tiltalt for insiderhandel

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har rejst tiltale for insiderhandel mod en forhenværende ledende medarbejder i et børsnoteret selskab. Anklagemyndigheden tiltaler medarbejderen for at have udnyttet intern viden om en mulig annullering af en produktlancering i forbindelse med salg af aktier for ca. 2,2 mio. kr.

Efterforskningen i sagen blev indledt i februar 2020, da Finanstilsynet anmeldte mistanken om mulig insiderhandel. Finanstilsynet havde konstateret, at den ledende medarbejder optrådte på virksomhedens insiderliste på samme tidspunkt, hvor aktiesalget skete.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at medarbejderen i kraft af sin stilling havde adgang til oplysninger om negative testresultater, der kunne resultere i en annullering af lanceringen af et af virksomhedens nyudviklede produkter. Endvidere er det anklagemyndighedens opfattelse, at der på tidspunktet for salget af aktierne var tale om intern viden, der måtte forventes at kunne resultere i et mærkbart kursfald, hvis den blev offentliggjort.

Den forhenværende ledende medarbejder er tiltalt for at have udnyttet sin interne viden i forbindelse med salg af aktier, der var optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Medarbejderen solgte aktier i virksomheden for ca. 2,2 mio. kr. i maj 2019, samtidig med at vedkommende stod anført på virksomhedens insiderliste.

Der vil blive nedlagt påstand om fængselsstraf. 
Det bemærkes, at retten har afsagt navneforbud vedrørende den tiltalte.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) blev etableret den 1. januar 2022.
NSK har blandt andet til formål at bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet, og etableringen af den nye enhed betyder derfor, at opgaver fra en række tidligere enheder i politiet og anklagemyndigheden er forankret her. Det drejer sig om opgaver, der tidligere var forankret hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, de to regionale efterforskningsfællesskaber i henholdsvis Øst- og Vestdanmark, Grænsecenter Øresund og det Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet. Derudover er store dele af de opgaver, der tidligere blev løst i Rigspolitiets Politiområde, overført til NSK, herunder opgaver forankret i National Kriminalteknisk Center og National Cyber Crime Center (NC3).

Seneste nyheder:

Tip os!

Powered by Vejreti.com