Annonce

Annonce

Forslag om Søborg Sø på vej i offentlig høring: Skal sikre fokus på rekreativ anvendelse

Artiklen fortsætter efter annonce.

Artiklen fortsætter efter annonce.

GRIBSKOV: Byrådet skal på sit møde i morgen, tirsdag, tage stilling til, hvordan man skal fortsætte med planerne om at genskabe Søborg Sø. Et nyt kommuneplantillæg, som er på vej ud i offentlig høring, skal sikre, at der bliver stort fokus på en rekreativ anvendelse af området.


I denne artikel:
• Kommuneplantillæg skal i offentlig høring for at sikre rekreative formål ved søen
• Dialogmøde i Græsted d. 22. juni 2022, hvor 19 breve med forslag, ideer og bemærkninger blev noteret

• Kommuneplantillægget deler søen og de omkringliggende arealer i tre områder
• I det nordlige område kan der etableres mindre fritidsanlæg og turismeerhverv
• I rammeområde 3.R.06 og 3.R.05 kan der etableres overnatningsfaciliteter
• Landzonetilladelse og anden lovgivning skal stadig overholdes
• Byrådet tager stilling til den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget

 

Byrådet skal på sit møde i morgen, tirsdag 24. januar, tage stilling til, om et kommuneplantillæg skal ud i offentlig høring. Kommuneplantillægget indeholder tre nye kommuneplanrammer, som skal medvirke til at sikre, at søen også i fremtiden er udlagt til rekreative formål.

Den 22. juni 2022 var der et dialogmøde i Græsted, og efterfølgende indfandt der 19 breve med forslag, ideer og bemærkninger, som alle blev noteret og sammenfattet i en kommunal hvidbog.

Kommunen har sammenfattet bemærkningerne på følgende vis i en kommunal hvidbog.

En sø får comeback
Søborg Sø var tidligere en større sø, som i 1800-tallet blev tørlagt for at give plads til landbrugsdrift. Området har længe været udlagt til landbrug, men det er nu blevet besluttet på regeringsniveau, at søen skal genskabes.

Naturstyrelsen har derfor opkøbt arealer og forventningen er, at pumperne, som pumper vand væk fra området, kan slukkes i efteråret 2023. Det ophobende vand vil efterhånden danne en sø på ca. 335 hektar samt et større omkringliggende engareal.

Søen vil skabe et stort sammenhængende naturområde med både sø- og engarealer og den forbedrede – og mere historisk korrekte, udsigt fra Søborg Slotsruin vil være en af elementerne i planerne om at tiltrække flere til området.

Er du særlig nysgerrig kan du blive klogere på projektet i videoen herunder.

Skal sikre friluftsliv
Kommuneplantillægget har til hensigt at opdele søen og de omkringliggende arealer i tre områder.

I det nordlige område kan der etableres mindre fritidsanlæg og anlæg til turismeerhverv. Der kan også etableres mindre overnatningsfaciliteter i form af hytter til udlejning/glampingenheder, hvis de placeres i forbindelse med eksisterende bebyggelse.

I rammeområde 3.R.06 (det gule område) vil der også kunne etableres mindre overnatningsfaciliteter og primitive lejrpladser.

Rammeområde 3.R.05 er udlagt som et naturområde med fokus på at der skal være plads til et område omfattet af en plejeplan for engsnarren. Der kan fortsat etableres stier, fugletårne og andre publikumsfaciliteter, men ikke indenfor det område som bliver omfattet af plejeplanen for engsnarren.

Vigtig rettesnor
Det nye kommuneplantillæg skal bidrage til, at området forbliver rekreativt og vil være et vigtigt element i den fremtidige udvikling af området.

Byggeri og anlæg i området vil stadig som vanligt kræve en landzonetilladelse og eventuel tilladelse efter anden lovgivning, men det nye tillæg vil indgå som en del af vurderingsgrundlaget for sagsbehandlingen af tilladelserne. Og her vægtes det højt, at kommunen har udpeget planområdet til rekreativ anvendelse i tillægget.

Kommuneplantillægget indeholder også en teknisk justering af kommuneplanens udpegning af lavbunds-områder indenfor planområdet. Det skal sikre mulighed for at bevare og for at genskabe naturtyper, som især er gået tilbage på grund af intensiv dræning og dyrkning, samt omfattende by- og sommerhusvækst.

Klar til høring
Administrationen har udarbejdet en miljøscreening, der viser at forslaget ikke behøver at blive miljøvurderet. Administrationen anbefaler derfor, at ‘kommuneplantillæg nr. 9 for rekreativ anvendelse ved Søborg Sø’ godkendes til at komme i offentlig høring i mindst otte uger.

Efter kommuneplantillægget har været i offentlig høring, kan Byrådet tage stilling til den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget.

Du kan se kommuneplantillægsforslaget i sin helhed ved at hente følgende PDF-dokument: Kommuneplantillæg Nr. 9 – rekreativ anvendelse ved Søborg Sø 

Lokal bekymring: Hvad med os?
Som de allerede indkomne bemærkninger fra et tidligere idémøde er det ikke alle, der er lige store fortalere for projektet.

I Søborg er en gruppe naboer gået sammen for at lufte deres bekymringer for projektets betydning for byen og de omkringliggende arealer.

Du kan se et indslag om deres bekymringer herunder. Indslaget er produceret af TV Nordkysten i samarbejde med Netavisen Gribskov.

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Annonce

Annonce

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Gribskov Tag og Facaderens – Fliserens i Gribskov

Er du bidt af biler?

Annonce

Annonce