Forurening: Villagrunde endt som et hul i jorden

SMIDSTRUP: En omfattende forurening af fyringsolie har forvandlet to villagrunde til et stort hul i jorden, og trods et stort gravearbejde stinker der fortsat af fyringsolie.

Umiddelbart ligner villavejen Strand-Åsen ethvert andet villakvarter, men siden starten af februar har store lastbiler kørt i pendulfart til og fra som følge af en stor olieforurening på to naboejendomme på vejen.

Officielt tilgængelige papirer omkring forureningen af de to naboejendomme er sparsomme, men ifølge beboere i området som Gribskov Lokal Avis har talt med, skyldes forureningen regulært sjusk ved opførelsen af ejendommene tilbage i starten af 70’erne hvor de to villaer blev opført.

Ved nedgravning af kugletanke til de to villaer på Strand-Åsen 6 og 8 blev der angiveligt ikke lagt sand omkring tankene, hvilket senere skal have ført til at der opstod lækage fra tankene.

Tilsyneladende er det sket over en meget lang periode, og udsivningen af fyringsolien fra tankene er sket så langsomt at det igennem adskillige år ikke har vakt opmærksomhed.

En af de utætte kugletanke ses på dette foto fra stedet, hvor det ligner at en meteor er slået ned. (Foto: Allan Andersen)
En af de utætte kugletanke ses på dette foto fra stedet, hvor det ligner at en meteor er slået ned. (Foto: Allan Andersen)

Forureningen skal umiddelbart være blevet opdaget engang i slutningen af 2012, og de videre undersøgelser afslørede at der ikke var tale om een utæt olietank men derimod om to utætte tanke på de to nabogrunde.

Gribskov Kommune gav de særdeles uheldige grundejere påbud om fjernelse af den forurenede jord i slutningen af 2014, og det er det arbejde der pt. er i gang under ledelse af firmaet Cowi.

Den forurenede jord køres væk i lukkede lastbiler fra HCS Transport, og dækkes nøje til inden lastbilen kører fra stedet, så der ikke spredes forurenet jord under transporten.

Forurening Strand-åsen smidstrup (8)
Fra den del af udgravningen der rummede ejendommen Strand-åsen nr. 6 er der fortsat en kraftig lugt af fyringsolie – det bekymrer naboerne. (Foto: Allan Andersen)

Det enorme oprydningsarbejde har medført at de to villaer på stedet er blevet revet ned, og alt er forsvundet for de ulykkelige ejere af de forurenede ejendomme – der er alene et gigantisk hul i jorden hvor der tidligere stod to villaer med hæk, græsplæne og hyggelige terasser.

En ejendom på Eggemose-Ager, genbo til udgravningen af den forurende jord, lider ifølge beboerne muligvis af en række sætningsskader idet der flere steder i deres hus er fundet sprækker i murene efter udgravningen startede i starten af februar.

Stanken af fyringsolie er tydelig i denne del af udgravnuingen, og det på trods af bortgravning af jord ned til ca. 10 meters dybde. (Foto: Allan Andersen)
Stanken af fyringsolie er tydelig i denne del af udgravnuingen, og det på trods af bortgravning af jord ned til ca. 10 meters dybde. (Foto: Allan Andersen)

Præcist hvor meget forurenet jord der skal fjernes er endnu uvist, da udgravningen fortsat er i gang. den kraftige lugt af fyringsolie fra den ene side af udgravningen vækker dog stor bekymring hos beboerne i området som naturligt nok er nervøse for at der også skal fjernes dele af deres grund i forbindelse med olieforureningen.

Den rene overfladejord, som altså ikke har været forurenet, er blevet lagt i et jorddepot på det store grønne fællesareal hos grundejerforeningen Syvhøjslund efter aftale mellem Cowi og grundejerforeningen.

Transporten af den enorme mængde jord er sket med brug af dumpere, og al kørsel er sket på udlagte jernplader. det kan dog ikke undgås at der sker skader på området, men alle skader fra både deponeringen og transporten frem og tilbage bliver udbedret så området er tilbage i samme tilstand når arbejdet er afsluttet.

De enorme jordbunker er udelukkende ren jord, og ligger der efter en indgået aftale mellem Cowi og grundejerforeningen Syvhøjslund. (Foto: Allan Andersen)
De enorme jordbunker er udelukkende ren jord, og ligger der efter en indgået aftale mellem Cowi og grundejerforeningen Syvhøjslund. (Foto: Allan Andersen)

Hele oprydningsarbejdet forventes at være afsluttet sidst i marts måned, hvis den oprindelige plan omkring forureningen holder og der ikke er fundet yderligere.

Planen går på at de to forurenede grunde skal fyldes op igen med ren jord, og at der igen skal opføres et par huse på ejendommene – ifølge mandskab på stedet skal hele forureningen være dækket ind under husenes forsikringer og vil altså ikke trække husejerne ud i en massiv gæld ovenpå oprydningsarbejdet.

– Ved du mere om sagen ? Skriv til redaktionen på Gribskov Lokal Avis HER 

Gravemaskinerne forventes at være færdige med deres arbejde på stedet i slutningen af marts måned - hvis alle planer holder. (Foto: Allan Andersen)
Gravemaskinerne forventes at være færdige med deres arbejde på stedet i slutningen af marts måned – hvis alle planer holder. (Foto: Allan Andersen)

Lige om lidt er vi klar til at hjælpe dig med at finde nye gode fælleskaber.

Vi har et arkiv med 4.000 virksomheder som glæder sig til at vise dig alt hvad Gribskov har at tilbyde. Kig her igen snart.

Opret Rubrikannonce

Gør din forretning synlig

Bliv kontaktet og hør mere om hvordan du kan få annonceret din forretning på Netavisen Gribskov.

Send debatindlæg

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?