Frivillige søges til nyt skoletiltag: Skal hjælpe elever gennem skolegangen

GRIBSKOV: Undersøgelser viser, at mistrivsel er udbredt blandet særligt de ældre elever i udskolingen, og det går ud over deres skolegang og fremtidige muligheder. Det vil man forsøge at gøre noget ekstra ved på Gribskolen, hvor man er ved at opstarte et nyt forløb med frivillige der kan tilmelde sig udskolingsklasser som særlige udpegede skolevenner.

Den landsdækkende frivillige forening ‘Skolens Venner‘ har fået støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond til at videreudvikle og udbrede frivillige skolevenner i folkeskolens udskoling med særligt fokus på udsatte elever og elever i mistrivsel. Indsatsen skal bidrage til at flere unge får gode forudsætninger for videre uddannelse og beskæftigelse, og en af de udvalgte skoler bliver Gribskolen, lyder det fra skolens leder.

“Skolevenner passer godt som et supplement til vores arbejde med at styrke elevernes trivsel og læring. Vi vil gerne gøre os erfaringer med, hvordan skolevenner i udskolingen kan understøtte, at flere unge trives, inspireres og støttes i deres læring, så de får gode forudsætninger for videre uddannelse og beskæftigelse, siger Nicolai Schlüter, skoleleder på Gribskolen.

En skoleven er en frivillig, der kommer 2-4 timer om ugen i den samme klasse og støtter eleverne i de aktiviteter, der igangsættes af læreren. Med en ekstra voksen i klassen er der hurtigere adgang til at få hjælp med opgaverne, og den frivillige har god tid og mulighed for at lægge ører til det, de unge er optagede af.

Tilskud til venner
Skolens Venner har fået en landsdækkende bevilling på 5,4 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Det giver mulighed for, at elever i udskolingen på 75 skoler får glæde af en frivillig skoleven i deres klasse. Tiltaget er sat til at køre over de næste fire år .

I Gribskov er det Gribskolen, der er de første til at få skolevenner i udskolingen. Skolerne har i forvejen glæde af frivillige skolevenner på andre klassetrin.

Skal hjælpe de enkelte elever
Hvert år er der mellem 8-10 procent af hver årgang, der ikke gennemfører 9. klasses afgangseksamen. I udskolingen fylder problemer som ensomhed, lavt selvværd, karakterpres, fremtidsudsigter og stress i hverdagen hos et stigende antal unge.

Det er blot enkelte af de problemstillinger, der kan fylde et ungt sind i disse tider.

“Samtidig har corona-pandemien øget presset på de sociale fællesskaber og relationer, som alle undersøgelser – og de unge selv – peger på som afgørende for trivsel og læring, så der er brug for at støtte eleverne i skolen i både fællesskaber, læring og trivsel”, forklarer Jan Most, som er bestyrelsesmedlem i ‘Skolens Venner Gribskov’.

Frivillige i klasserne?
Tiltaget er ikke tænkt at skulle kanalisere ressourcer væk fra klasseværelserne.

“Det er først og fremmest lærernes og skolepædagogernes rolle og ansvar at skabe den klasse-rumsledelse og de relationer, der skaber de bedste rammer for skolens elever”, understreger foreningen Skolens Venner i en udsendt pressemeddelelse.

De frivillige skal i stedet ses som et supplement til den daglige opgave med at hjælpe også de svage elever gennem skoletiden og ud på den anden side.

“Skolevenner er en måde at styrke fællesskaberne og den enkelte unges personlige, sociale og faglige udvikling på. Skolevenner fungerer som ekstra hænder og kendte voksne i klassen, samtidig med at de indgår i en anden rolle og relation til eleverne end de fagprofessionelle og supplerer og understøtter de lærerstyrede aktiviteter”, forklares det i pressemeddelelsen.

Metoden er et lydhørt øre og en social støtte til de unge:

“En skoleven tilbyder en anden og ikke autoritativ rolle, der indbyder til tillid. Skolevennen skal ikke give karakterer eller forholde sig til elevens uddannelsesparathed, og tilbyder derfor en relation, der handler om anerkendelse på elevens egne præmisser”, tilføjer Jan Most.

Vil du hjælpe?
Skolens Venner og Gribskolen er pt. ved at søge efter frivillige i Gribskov, der har tid og ikke mindst lyst til at blive de første skolevenner i en klasse fra 6-9.klassetrin. Kontakt Skolens Venner for at høre mere om, hvordan man bliver skoleven og hvad det kræver.

Faktaboks:
Skolens Venner er en landsdækkende frivillig forening.

Foreningen har eksisteret siden 2013 og har flere end 120 skolevenner på 64 medlemsskoler fordelt på 25 kommuner, otte lokalforeninger med nye på vej.

Skolevennerne er typisk seniorer, men også studerende og andre med tid til rådighed i skoletiden, engagerer sig. Læs mere på www.skolensvenner.dk