Gillelejeforeninger vil have flere tilskudskroner

Bakkefest 2014

Gilleleje: Tre af Gillelejes helt store foreninger har bedt politikerne om at ændre på kommunens tilskudsregler til arrangementer og events i kommunen. Det sker for at sikre, at alle tre foreninger får tilskud, så længe deres arrangementer lokker folk til kommunen.

Tilskuddet, mener foreningerne Bakkeselskabet, Gilleleje Fiskeriforening og Gilleleje Jazzklub, skal gives uanset om arrangementet giver overskud eller ej. Hvis et arrangementet giver overskud, kan tilskuddet anvendes til at videreudvikle arrangementet.

– Vores arrangementer får ikke, og har aldrig fået, økonomisk støtte til vores fester, da de hviler i sig selv. Vi kunne godt tænke os, at Gribskov Byråd så lidt anderledes på denne tilskudsgivning, at man gik ind og så på hvert enkelt event som er med til at få mange mennesker til Gilleleje og andre byer, og som dermed er med til at brande de enkelte byer og dermed også Gribskov, skriver de tre foreninger i et fælles brev stilet til byrådet.

I brevet foreslår foreningerne Bakkeselskabet, Gilleleje Fiskeriforening og Gilleleje Jazzklub, at kommunen yder 20 kroner per tilskuer op til et maksimum på 100.000 kroner.

De tre foreninger står bag tre af de største arrangementer i Gilleleje. Bakkeselskabet står bag Bakkefesten. Gilleleje Fiskeriforening står bag Gilleleje Havnefest, og Gilleleje Jazzklub står bag Jazz på havnen.

Forslaget afviger fra den nuværende politik, som siger, at Kultur- og Idrætsudvalget kan indgå kulturkontrakter med kulturinstitutioner og foreninger, der udbyder markante aktiviteter for et bredt udsnit af kommunens borgere og turister. En kulturkontrakt er en aftale, hvor parterne bliver gensidigt forpligtet på områder, som aftales og beskrives med de involverede institutioner og foreninger. En kulturkontrakt indgås oftest for en 2-årig periode. Herefter skal aftalen tages op til fornyet forhandling.

Derudover kan der gives tilskud eller underskudsdækning til enkeltstående kulturaktiviteter. Det sker efter ansøgning til Kulturrådet, som er et råd bestående af repræsentanter for foreninger og institutioner og som råder over en pulje til netop dette formål.

Store konsekvenser

Kommunens administration har regnet på konsekvenserne, såfremt politikerne bakker op om forslaget og indfører det bredt for alle kommunens foreninger.

Arrangementet Koncert på Asserbo Slot fik for eksempel sidste år 7.500 kroner i tilskud. Skal det måles i tilskuere, hvoraf der var 100 i 2014, ville tilskuddet falde til 2000 kr. Græsted Veterantræf vill går fra 163.300 til 100.000 kroner, og Musik i Lejet ryger fra 150.000 sidste år til 100.000, såfremt antallet af deltagere var økonomisk styrende.

Største taber bliver Nordsjællands Veterantog, der sidste år modtog hele 245.600 kroner for deres arrangementer, der tiltrak cirka 1000 gæster i alt. Foreningen står til blot at modtage 20.000 kroner.

De helt store vindere er ikke overraskende de tre foreninger, der har udsigt til nye tilskud på grund af deres store popularitet såfremt de igen i år holder lignende arrangementer.

Gilleleje Bakkefest står med deres cirka 8000 deltagere sidste år til at modtage 100.000 kroner i tilskud, mens Jazz på havnen bliver øget fra 18.500 kr. til 40.000 kr. Gilleleje Havnefest er droppet for i år, men ville også modtage 100.000 kroner med den nye ordning.

I alt forventer administrationen, at det vil koste godt 240.000 kroner ekstra årligt, hvis tilskuertallet skal være styrende for tilskuddet.

Administrationen har da også anbefalet politikerne i udvalget, at de vender tomlen nedad til forslaget og beholder den nuværende tilskudspolitik.

Bilag

Du kan læse foreningernes brev til politikerne her: Henvendelse fra Bakkeselskabet, Gilleleje Fiskeriforening og Gilleleje Jazzklub angående forslag om arrangementsstøtte.

Sagen bliver forelagt for Kultur- og Idrætsudvalget tirsdag d. 13. januar.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?