Gribskov bliver frikommune: Borgmester lover bedre sagsbehandling

Gribskov: Social- og Indenrigsministeriet har i dag officielt udnævnt Gribskov Kommune som en frikommune. Det betyder, at kommunen de kommende tre år har frie hænder til at skabe en mere effektiv sagsbehandling, så udsatte borgere og familier oplever et velplanlagt og sammenhængende forløb, når kommunen behandler sager.

Social- og Indenrigsministeriet har godkendt Gribskov Kommune som frikommune. Formålet er at afskaffe unødigt bureaukrati og skabe bedre sammenhænge for en række kommuners udsatte borgere, som ofte har at gøre med flere forskellige myndighedsområder på samme tid.

Det betyder helt specifikt, at Gribskov Kommune de næste tre år har fået frie hænder til at se bort fra besværlig lovgivning for at skabe kortere og mere effektiv sagsbehandling til gavn for kommunens udsatte borgere og familier.

Otte andre kommuner er udvalgt i et netværk under temaet ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”.

Borgmester Kim Valentin (V) er utrolig tilfreds med, at Gribskov er blevet frikommune. Det giver kommunen mulighed for at blive endnu skarpere til at samarbejde på tværs af myndighedsområder, forklarer han.

– Lovgivningen på de forskellige myndighedsområder er opdelt i forskellige kasser i dag. Det betyder, at én myndighed ikke må udveksle oplysninger med en anden, når de behandler en sag. Derfor kan borgerne opleve, at de forskellige myndigheder i kommunen planlægger et forløb for borgeren, som ikke er koordineret med de øvrige planer. Det er noget af det, vi som frikommune kan blive bedre til at undgå. Borgere og familier skal opleve et velplanlagt og sammenhængende forløb, siger borgmesteren i ne kommunal pressemeddelelse.

Frem mod den 1. december skal de ni kommuner nu udvælge, hvilke paragraffer, de gerne vil blive blive fritaget for.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?