Gribskov får penge til maritim turisme

Gribskov: Virksomheder, foreninger og iværksættere har haft mulighed for at søge penge til projekter, der skal udvikle den maritime turisme. To projekter med fokus på Gilleleje er godkendt til at modtage støttekroner.

Ud af 36 indkomne ansøgninger har Maritim Turismes styregruppe sammen med eksperter i turisme og forretningsudvikling valgt otte projekter, der allerede her i juni 2016 kan begynde udviklingsarbejdet med støtte fra Maritim Turisme-projektet.

Målet for Maritim Turisme, som er et tværkommunalt samarbejde mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner, er at udvikle mindst 20 nye markedsdygtige koncepter, der skal tiltrække flere turister.

Det kan ske via nye kreative virksomheder i havnemiljøerne, traditionelle virksomheder der åbner besøgsdørene til deres produktion, så den bliver synlig for turisterne, eller flere overnatningsmuligheder – fx bed and breakfast og alternative overnatningssteder.

Region Hovedstaden har bevilget 3,4 mio. kr. fra sine vækst- og udviklingsmidler, og med kommunernes egne bidrag er der i alt 4,5 mio. kr. til et to-årigt projekt, der skal sætte fuld skrue på at skabe vækst og øge antallet af turister og besøgende i de tre kommuners havnemiljøer.

De otte udvalgte projekter er:

Børnenes Blå Nyttehaver – ansøger: Den selvejende institution Maritime Nyttehaver

Etablering af maritime nyttehaver (linemuslinger) i samarbejde med lokale restauranter med fokus på formidling og events, fx børn kokkererer muslinger til børn ved nyttehaven.

Genoplivning af den nordsjællandske sildetradition i en moderne sammenhæng – ansøger: Fiskernes Filetfabrik A/S

Lokale traditioner, madkultur og brugerinddragelse indgår i udvikling af sildeprodukter med klar tilknytning til Gilleleje, så de færdige produkter kan bidrage til at profilere området.

FISK – lokal, bæredygtig, god! – ansøger: Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri

Event og formidling, hvor historien om biologi, fiskemetode og fangstmetoder føres helt til dørs, der hvor fisken bliver til mad.

Nivå til Gilleleje – Sommer fra søsiden – ansøger: Sundbusserne A/S (Helsingør)

Etablering af sommerrute med mulighed for at stå af og på langs kysten samt mulighed for spisning på skibet undervejs.

SMAGSkulTUR – ansøger: Foreningen Smagskultur

Endags- og flerdags udflugtsturisme med kultur og smagsoplevelser, hvor både kyst og land – SEALAND – bindes sammen.

Hundested Havn og den store verden – ansøger: Egeværk

Internationalisering og professionalisering for at styrke tiltrækning af gæster til området og virksomhedernes eksportstrategi.

Fiskedysten – ansøger: Megalops

Turbådsfiskeri som en event for grupper med efterfølgende ’afterfishing’ i havnen.

Konkurrence i sadelmageri og læderarbejde – ansøger: Leather Goods

Konkurrence og udstilling med fokus på kreative erhverv, (kunst-)håndværk og design.

Skal skabe vækst
Projektledelsen vil nu i samarbejde med de udvalgte ansøgninger tilrettelægge et udviklingsforløb, som sikrer, at indsatsen resulterer i nye turismeprodukter, der kan skabe vækst og jobs i virksomhederne i de tre kommuner.

Det første overblik over ansøgningerne viser først og fremmest, at der er rigtig mange kvalificerede ansøgere. Det betyder, at ikke alle kan støttes i første runde, men også at de, der sættes i gang, virkelig har et stort potentiale for at udvikle turismen i Nordsjælland.

Samtidig viser ansøgningerne, at der er mange fra både Gribskov, Helsingør og Halsnæs Kommune, samt enkelte, der kommer udefra og vil udvikle deres forretning i Nordsjælland. Tematisk er der mange ansøgere, som har fokus på fiskeri, sejlads og på at sikre bæredygtighed i events i havnemiljøerne.

En chance mere
Der er også et mindre antal ansøgere, som har ramt forbi målet, og i denne omgang har søgt om et løft, som ligger udenfor, hvad projektet Maritim Turisme kan støtte. Eksempler på dette er ansøgninger til støtte af markedsføring.

Mange af de ansøgere, der enten har ramt lidt forbi, eller eksempelvis mangler at pege på virksomheder eller andre, der kan være med i projektet som partnere, vil have chancen for at genansøge til september.

På grund af den store interesse og de mange gode ansøgninger vil projektets styregruppe søge regionen om en budgetændring, så flere penge kan gives til støtte for udviklingsgrupperne i år og næste år.

Vil du gerne være med i anden runde, så kontakt projektleder for Maritim Turisme, Mette Sandahl, på mecsa@halsnaes.dk

Om projektet Maritim Turisme
Maritim Turisme tilbyder gratis hjælp til udvikling af forretningsideer og samarbejde indenfor turisme og oplevelser på tværs af virksomheder og kommuner. Projektet er finansieret af Region Hovedstaden, Vækstforum Hovedstaden, Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner, VisitNordsjælland samt Hundested, Gilleleje og Helsingør Havne.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?