Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Gribskov Kommune er imod indhegning af store pattedyr i Naturnationalpark Gribskov

GRIBSKOV: Klima, Teknik og Miljøudvalget har truffet en række afgørelser på kommunale myndighedsområder for det statslige projekt om Naturnationalparken i Gribskov.

Baggrunden er, ifølge en udsendt pressemeddelelse, at et flertal i Udvalget for Klima, Teknik og Miljø fortsat er enige i, at Naturnationalparken og det fokus, den giver på at bevare naturværdierne og mangfoldigheden i Gribskov Kommunes fantastiske landskab – med store åbne skove, vandområder og marker – er et godt og relevant projekt. Men der er fortsat også et flertal i Udvalget, som mener, at teknikken med at indhegne Gribskov for at udsætte store planteædende pattedyr er forkert.

– Vi skal som ansvarlig myndighed behandle sagligt og korrekt i forhold til vores myndighedsområder på vandløb, grøfter, fortidsminder mm. – også i forhold til Miljøstyrelsens egen miljøscreening. Det har vi gjort. Men det betyder ikke, at Udvalget er enig i, at der skal etableres hegn i Naturnationalpark Gribskov for at opnå en særlig naturtilstand, som kun kan opnås med nye, udsatte, store dyr bag høje hegn. Det er grundlæggende en forkert ide, udtaler udvalgsformand Brian Lyck Jørgensen i en udsendt pressemeddelelse

– Der er jo ikke tale om et par køer her. Det handler om meget store dyr som bl.a. elge og stude. Det er ikke den natur, vi kender og værdsætter. Det er hegn, der begrænser dyr og menneskers frie bevægelighed og adgang, og det er helt ude af trit med det, som vores borgere sætter pris på. Et flertal i Klima, Teknik og Miljøudvalget ser fortsat gerne, at indhegningen droppes.

Fakta:
Formålet med naturnationalparker er at bidrage til at styrke naturen og biodiversiteten i Danmark med vild natur. Parken skal understøtte et økosystem med naturlige processer og dynamikker og minimal brug af forvaltningsindgreb.
Naturnationalparken Gribskov:
Areal: 1.300 hektar
Hele området indhegnes med 2,5 m. højt vildthegn.
Der vil blive udsat elge, krondyr og stude, som vil græsse hele året.
Åbning: I løbet af 2022

Mere om Naturnationalpark Gribskov

Seneste nyheder:

Tip os!