Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Gribskov opretter skole for børn som ikke kan rummes i klassen

GRIBSKOV: Kommunen kan spare en del penge ved at oprette sit eget skoletilbud for børn, som ikke kan rummes i en almindelig klasse, frem for at sende dem på specialskoler. Derfor opretter kommunen snart et nyt spor på Blistrup Skole.

Børn som i dag ikke af forskellige årsager kan rummes i en almindelig klasse, selv ikke med støtte, bliver typisk sendt på eksterne skoler, som er særligt kvalificeret til opgaven. Men skoler som Ternen og Godhavn er dyre, og derfor giver det god mening at kommunen opretter en kommunal pendant. Sådan lyder beskeden fra udvalget Børn, Idræt og Familie, som har givet kommunen grønt lys nu gået i gang med at etablere sådan et tilbud.

Tilbuddet skal være rettet mod normalt begavede børn med sociale, følelsesmæssige eller indlæringsmæssige vanskeligheder:

“Eleverne trives som udgangspunkt ikke i det almene miljø, og har brug for en skærmet hverdag med tæt voksenguidning. Eleverne kan have diagnoser, fx ADHD, autisme-spektrumforstyrrelser (Asperger, infantil autisme mv), hvor der tillige er et behandlingsbehov, tilknytningsforstyrrelser, belastningsreaktioner mv. En diagnose er dog ikke nødvendig for at kunne visiteres til tilbuddet”, lyder det i oplægget til det nye skoletilbud.

Blistrup Skole
Udvalget og kommunen peger på Blistrup Skole som bedste mulighed.

– Det giver tættere konktat og opfølgning på børnene, så det er fornuftigt at tænke de baner. Nogle børn bliver i dag kørt et stykke til deres tilbud, så fremadrettet kommer de tætter på, og det er også positivt, siger udvalgsformand Sisse Krøll Willemoes til Netavisen Gribskov.

Næste skridt bliver, at servicebeskrivelsen sendes i offentlig høring og målet er at få en endelig politisk vedtagelse oktober 2019.

Et af formålene med det nye tilbud er at sænke udgifterne. Som udgangspunkt er prisen for en plads på tilbuddet endnu ikke fastlagt, men kommunen skriver, at udgiften i hvert fald vil være mindre end pladsprisen på et af de eksterne skoledagbehandlingstilbud.

Starter med otte elever
Tilbuddet forventes at kunne rumme op til otte elever. På sigt er planen dog, at kapaciteten skal kunne justeres i forhold til behov. Der er primært tale om børn, der ikke trives i det almene skolemiljø og har brug for en skærmet hverdag med tæt voksenguidning. 

Det interne skoledagbehandlingstilbud er som udgangspunkt et heldagstilbud, hvor skole og fritidsdelen er samlet.  

Kommunen skriver, at der i tilbuddet vil blive arbejdet med begreber som ‘mentalisering‘, ‘neuroaffektiv regulering‘, konflikt- og angsthåndtering, social træning samt med kommunikationsredskaber.

Timetallet tilsvarer undervisningstiden i folkeskolen for pågældende klassetrin, og dertil kommer et fritidstilbud, så den samlede åbningstid er fra 8-16.

Seneste nyheder:

Tip os!