Grønt lys til nyt torv i Græsted

Græsted: Drømmen om et nyt samlingssted i Græsted er kommet et stort skridt nærmere. Økonomiudvalget og Byrådet har på deres seneste møder sagt god for et skitseforslag til et torv, der gerne skal gøre det en smule mere hyggeligt at opholde sig i byen.

Prisen for torvet bliver cirka 7,5 millioner kroner, men fratrækker man statsligt refusion fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter bliver prisen for kommunen cirka fire millioner kroner plus en million kroner til administrative udgifter over en femårig periode.

Torvet bliver placeret ved Græsted Hovedgade foran Græsted Kro, og Byrådet har peget på et arkitektonisk forslag, der skal skabe en større sammenhæng med restauranter, butikker og skoleområdet, blandt andet ved at arealet samles op til kroen og trafikken føres syd om torvet.

I dag fungerer området, hvor torvet placeres, primært som parkeringsplads. Der er også et stoppested for busser, og den tidligere busterminal, i den sydlige del af området, er udlejet til smørrebrødsbutikken ‘Madterminalen’.

Ifølge skitsetegningen skal Madterminalen nedrives for at give plads til et større kørebaneareal, der skal føres syd om pladsen. I forslaget er der desuden indtænkt en ny indkørsel, der giver adgang for tung trafik og turistbusser til præstegård og menighedshuset.

Der er også planer om, at der i fremtiden kan udlejes en plads på torvet til en næringsdrivende, der opfører en pavillon til formålet, ligesom der kan afholdes koncerter, juletræstænding og andre lignende arrangementer.

Grafik: Udlånt af Gribskov Kommune
Grafik: Udlånt af Gribskov Kommune

Fredet elmetræ må lade livet

Den ekstra overkørsel til præstegården og menighedshuset vil fordyre og forlænge torveprojektet, da godkendelse skal først indhentes hos Kirkeministeriet, Fredningsnævnet og Danmarks Naturfredningsforening, da en ny overkørsel kræver at et fredet elmetræ i præstegårdsalleen skal fjernes.

Designforslaget har været fremlagt offentligt i det åbne byplanværksted over sommeren. To tekniske skitseprojekter har desuden været til høring i Torvegruppen, Græsted Borgerforening, Græsted Menighedsråd og Græsted Kro.

Ifølge kommunen er hovedessensen af kommentarerne et ønske om hurtigst muligt at få etableret et egentlig torv, og borgerne lægger vægt på, at torvet bliver sammenhængende og ikke bliver afbrudt af gennemkørende trafik. Ligeledes anses det som vigtigt, at der bliver mulighed for at etablere en form for pavillon med udeservering på torvet.

Et andet skitseforslag til indretning af torvet. Grafik: Udlånt af Gribskov Kommune.
Endnu et skitseforslag til indretning af torvet. Grafik: Udlånt af Gribskov Kommune.

Skrevet af: David Abildgaard

EDIT: Artiklen er redigeret d. 3. januar for at reflektere, at både byråd og økonomiudvalg har sagt god for planerne. I den oprindelige artikel stod kun, at økonomiudvalget havde godkendt.

Lige om lidt er vi klar til at hjælpe dig med at finde nye gode fælleskaber.

Lige om lidt er vi klar til at vise dig alt hvad der skal opleves i Gribskov.

Vi har et arkiv med 4.000 virksomheder som glæder sig til at vise dig alt hvad Gribskov har at tilbyde. Kig her igen snart.

Opret Rubrikannonce

Gør din forretning synlig

Bliv kontaktet og hør mere om hvordan du kan få annonceret din forretning på Netavisen Gribskov.

Send debatindlæg

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?