Seneste nyheder:

TV Nordkysten

HAPS: 8000 fartsyndere på en uge

I perioden fra mandag den 1. april til søndag den 7. april 2019 gennemførte politiet målrettede indsatser mod hastighedsoverskridelser i trafikken.

(Foto: Politi.dk)

Ved de målrettede hastighedskontroller, som var koordineret på europæisk plan i regi af TISPOL, blev der konstateret 7837 hastighedsoverskridelser, heraf:

• Lidt over 2800 overskridelser af den generelle hastighed i byerne
• Mere end 1600 overskridelser af den generelle hastighed på landeveje og motorveje, mens
• Lidt under 5000 overskred den skiltede hastighed på vejene, blandt andet hvor ha-stigheden var nedsat på grund af vejarbejder.

”Ugens kontroller viser, at der stadig er for mange bilister, der kører for hurtigt og dermed udsætter sig selv og andre for fare. Farten dræber og er stadig et problem for trafiksikkerhe-den, og kræver derfor politiets fortsatte opmærksomhed. Når hastigheden sættes i vejret øges både den strækning, som bilen kører inden føreren reagerer, og bilens bremselængde. Der er således en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekom-ne”, siger Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og fortsætter: ”Nogle af de hastighedsoverskridelser, som vi har konstateret i denne uge er hovedrystende, hvor vi har eksempler på hastigheder tæt ved 200 km/t. – og det kan man dø af, hvis det går galt”

Uheldsrisikoen er dog ikke lige stor for alle typer af veje. 100 km/t på en motorvej er mindre farligt end 100 km/t på en landevej eller en byvej. Dette skyldes, at en motorvej er konstrueret til disse høje hastigheder, og at der her kun kører personbiler og lastbiler.

Landeveje og byveje er derimod konstrueret til meget lavere hastigheder og trafikken er mere kompleks, da både fodgængere, cyklister og biler er til stede.

Fra 2012-2017 mistede 416 personer livet i en trafikulykke, hvor en eller flere af de involverede kørte for stærkt i forhold til det tilladte eller forholdene. I 28% af disse uheld var farten årsag til, at ulykken blev med dødelig udgang.

Seneste nyheder:

Tip os!

Powered by Vejreti.com