Haves: Hædersgave – Ønskes: Gode gerninger

Gilleleje Hallen. Foto: Google Maps

Gilleleje: Jens Bo Larsens Mindelegat er torsdag d. 17. marts klar til at røbe, hvem der modtager årets hædersgave samt en check på 5000 kroner. Gaven går til den borger eller forening i Søborg eller Gilleleje sogne, som har gjort noget særligt godt for sine medborgere.

Som noget nyt uddeles Hædersgaven efter generalforsamlingen i Gilleleje og Omegns Museumsforening. Museumsforeningen er en af de fire foreninger, som sidder i bestyrelsen for Mindelegatet. Da Museumsforeningens generalforsamling begynder kl. 18, forventes  Hædersgaven at kunne uddeles kl. ca. 18,45. Det sker  i Møllesalen i Gilleleje Hallen.

Alle er velkomne til uddelingen, men hvis man vil deltage i Museumsforeningens spisning af Skipperlabskovs efter generalforsamling og uddeling skal man tilmelde sig på tlf. 2421 1560 senest søndag den 13. marts.

Hædersgaven gives ifølge fundatsen i Jens Bo Larsens Mindelegat til “…en person eller forening, hvis uegennyttige gerning for andres ve og vel i Søborg-Gilleleje sogne er uomtvistelig”

Jens Bo Larsens Mindelegat bestyrer en samlet formue på lige omkring 2,5 millioner kroner. Legats indtægter  skal anvendes til gavn og glæde for beboerne i Søborg-Gilleleje sogne: Til god kunst og udsmykninger og støtte for egnshistorien.

Legatet blev stiftet i 70’erne af forhenværende gårdejer Poul Bo Larsen til minde om sin søn Jens Bo Larsen. Legatet har gennem årene, udover Hædersgaven, foræret en lang række kunstværker til det, der engang var Søborg-Gilleleje kommune.

Sidste år gik legatet til lederen af ungdomskulturhuset Remisen i Gilleleje, Allan Christiansen for sin indsats for kommunens unge.

Jens Bo Larsens Mindelegats har en bestyrelse bestående af Morten Jørgensen (valgt af Søborg Skytte- og Idrætsforening), Johnny Rasmussen (valgt af  Gilleleje Boldklub), Birgit Wulff (valgt af Gilleleje Handelsforening), Lars Thomsen (valgt af Gilleleje og Omegns Museumsforening) og Ester Thomsen, der er valgt af den øvrige bestyrelse.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?