Hjemmeplejere med fælles opråb: “Ny leder skyld i sygemeldinger og gråd”

GRIBSKOV: Stemningen er helt i bund hos et stort antal af kommunens hjemmeplejere, som fortæller, at de har kontaktet både fagforening, borgmester og arbejdstilsynet – uden at det tilsyneladende har haft en effekt på særligt en enkelt leder. Lederen beskyldes for at være så hård i sin tone, at flere ansatte er gået grædende fra møder med personen og to ansatte  har sagt op.

En kvindelig afdelingsleder går ofte langt over stregen for normal opførsel på arbejdspladsen. Sådan lyder den kontante besked fra en gruppe bestående af op til 26 hjemmeplejere, som i en længere periode forgæves har forsøgt at råbe vagt i gevær overfor både borgmester, fagforening og ledelsen – uden synlige resultater. Flere end 10 pleje-ansatte har sågar skrevet til kommunen gennem dens whistleblower-ordning, uden de føler der er sket noget.

Intet af det har haft synlig effekt på arbejdssituationen, og vi har talt med en række af de berørte hjemmeplejere, som oplyser, at flere af dem i dag er sygemeldte, mens andre overvejer helt at stoppe.

Alle ønsker at være anonyme af frygt for at miste jobbet, hvilket vi har indvilget i. Deres identiteter er redaktionen bekendte.

En ændret arbejdsplads
Hjemmeplejen har i Gribskov været gennem en større omskiftning de senere år. Først skulle hjemmeplejerne finde deres eget ståsted efter Attendo blev kylet for porten, hvilket resulterede i, at hjemmeplejen kom tilbage på kommunale hænder. Efterfølgende har der været skiftende ledelse, ligesom den fysiske arbejdsplads er blevet ændret til det nye sundhedshus ved siden af gymnasiet.

Den røde tråd for plejerne har dog hele tiden været den daglige kontakt til borgerne og den gode, kollegiale stemning.

“Jeg har altid elsket mit arbejde og kontakten med borgerne, men det ændrede sig efter vi fik ny leder. Det hele påvirker os så meget, at det går ud over vores faglighed. Vi føler ikke længere at vi kan stå inde for Gribskov kommunes kerneværdier”, indleder en af plejerne, som modtager nik fra de andre plejere rundt om bordet.

De fortæller på tur om en afdelingsleder, som de mener øver psykisk terror på særligt de svageste af plejerne; alt sammen i effektivitetens navn, som det lyder i forklaringen.

Afdelingslederen, som vi vælger at holde anonym, blev ansat for mindre end et år siden, og selv om det i begyndelsen gik fint i kontakten med de ansatte, så ændrede stemningen sig markant, så snart personen havde overstået sin prøvetid.

“Det kom ret pludseligt. Hun var rigtig god i starten, under prøveperioden, men så snart hun blev fastansat ændrede det sig. Nu går jeg tit rundt med ondt i maven for hvad hun kan finde på, og jeg har sågar set flere kollegaer gå grædende hjem eller ud fra et møde med lederen”, forklarer en af plejerne, der bakkes op af de andre.

Hjemmeplejerne fortæller alle stort set den samme beretning; en afdelingsleder, som ud over at ynde at omtale sig selv i 3.person, har for vane at gå langt over stregen for god kollegial tone og opførsel.

“Hun forskelsbehandler, og ser hun sig først sur på dig, så kører hun psykisk terror. Dem som hun har et ønske om at udskifte går hun benhårdt efter”, forklarer en af plejerne som oplyser at det er alt lige fra stikpiller til de ansattes udseende til direkte trusler med, at de nemt kan erstattes.

I det hele taget føler de ansatte, at de hvert øjeblik kan risikere at falde i lederens unåde. Lederen kan blandt andet kan finde på at stille sig bag kontor-ansatte for at holde øje med arbejdstempoet, når de arbejder på computeren.

Går grædende hjem
Den problematiske tone har blandt andet betydet, at ansatte er gået grædende fra møder med afdelingslederen, og at flere af de ansatte ikke længere tør møde med lederen, uden at der er en tillidsrepræsentant til stede.

Efter en rum tid med lignende problemer på arbejdspladsen blev der holdt et møde mellem ledelsen og de ansatte. På personalemødet, som havde flere punkter på dagsordenen, fik de ansatte at vide, at de ikke måtte udpege den omtalte leder med navns nævnelse.

“Her fik vi at vide, at vi havde mobbet lederen, fordi vi har talt i krogene om situationen”, forklarer plejerne og oplyser, at der efterfølgende har været en lang række tjenstlige samtaler med de ansatte.

De ansatte fortæller, at der aldrig har været så mange tjenstlige samtaler som efter deres nye leder startede.

“Det eskalerede pludselig”, forklarer de.

Konsekvensen af den hårde ledelsesstil er, at flere ansatte i dag end ikke ønsker at spise deres frokost på arbejdspladsen.

“Folk er stoppet med at komme ind til frokost og vil hellere spise i bilen, for så kommer hun jo ikke forbi. Hun lader som om at der ingen problemer er, men der er rigtig mange som render rundt med ondt i maven. Jeg har personligt set tre kolleger gå grædende hjem. En bedte om fri til at tage sin datter til sygehuset, men det fik hun ikke lov til. At tage med sit barn til 1. skoledag må man heller ikke”, forklarer en hjemmeplejer som normalt arbejder i en anden afdeling.

Fagforening: Der er et problem
I plejernes fagforening FOA er man bekendt med problemerne. Vi har talt med formanden for FOA i Nordsjælland, Lene Lindberg:

Jeg har talt med flere plejere i Gribskov, som fortæller om deres oplevelser med en mellemleder. Kender du til sagen?

“Ja, vi er bekendt med, at der er opleves en særlig hård tone i afdelingen. Det er lidt værre end andre steder, så vi er i dialog med den øverste ledelse. Der har været flere møder, og vi følger op for at se, der sker en forbedring. Vi oplever en ulmen derude, og det handler især om, at man har strammet op på visse områder, at man ikke har neglelak og smykker. Det har kommunen valgt at sætte fokus på, og det støtter FOA op om. Men tonen der bruges, den er problematisk. Man laver ikke om på sådan noget på en enkelt dag”.

Det kunne man måske gøre ved at afskedige den omtalte leder? De har ikke problemer med de tre andre mellemledere… Er det for eksempel ok for en leder at sige, at man skal passe godt på, for man kan nemt erstattes?

“Nej, og det er heller ikke i orden, som vi har hørt det, at sige, at hvis man ikke bryder sig om stilen, så kan man bare gå. Det er bestemt ikke i orden”

Vi hører også, at medarbejdere føler, at de skal have enten jer eller en tillidsrepræsentant med til møder med lederen på arbejdspladsen?

“Ja. Der er helt fair, at man begynder at arbejde ekstra med adfærd, men når det udarter sig som det her, så er det et problem, og derfor er vi i dialog med den øverste ledelse i kommunen”.

Vi har sendt en række spørgsmål til centerchef for Sundhed og Omsorg, Mette Bierbaum, men dem har hun ikke ønsket at svare på.

Lige om lidt er vi klar til at hjælpe dig med at finde nye gode fælleskaber.

Vi har et arkiv med 4.000 virksomheder som glæder sig til at vise dig alt hvad Gribskov har at tilbyde. Kig her igen snart.

Opret Rubrikannonce

Gør din forretning synlig

Bliv kontaktet og hør mere om hvordan du kan få annonceret din forretning på Netavisen Gribskov.

Send debatindlæg

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?