Kriminalmagasinet Politirapporten

Højesteret droppede udvisning af cambodiansk statsborger

Cambodiansk statsborger er dømt for voldtægt men skal ikke udvises, da det ikke er sikkert han vil begå alvorlig kriminalitet igen, det fastslog Højesteret.

Den tiltalte der er fra Cambodia, men har boet i Danmark siden han var 8-9 år gammel, blev af landsretten først på måneden fundet skyldig i voldtægt ved at have skaffet sig samleje med en kvinde, mens hun sov.

Højesteret behandlede sagen som alene drejede sig om straffens længde, og om han skulle udvises.

Højesteret fastsatte straffen for voldtægt til fængsel i et år og to måneder, mens udvisning af den tiltalte blev diskuteret i Retten.

Udvisning skal have til formål at forebygge uro eller forbrydelse, og spørgsmålet var derfor om udvisning af den tiltalte måtte anses for nødvendig under hensyn til disse formål.

Om karakteren af den begåede kriminalitet bemærkede Højesteret bl.a., at landsretten havde lagt til grund, at forholdet blev begået efter tilskyndelse fra en kammerat, der gentagne gange opfordrede tiltalte til at skaffe sig samleje med kvinden, selv om han var forbeholden over for det.

Højesteret anførte om tiltaltes personlige forhold bl.a., at han ud over en enkelt sag, hvor han var idømt en bøde, ikke tidligere var straffet. Tiltalte kom til Danmark i en alder af 7-8 år, og havde siden da opholdt sig i Danmark. Tiltalte havde gennemført folkeskolen og var tilknyttet arbejdsmarkedet, han havde spillet fodbold i en klub og havde dansk omgangskreds. Tiltalte havde således gode personlige forhold og måtte anses for velintegreret, oplyses det om sagen fra Højesteret

Højesteret fastslog, at der under de foreliggende omstændigheder, hvor der bl.a. ikke kunne antages at være risiko for recidiv til alvorlig kriminalitet, ikke forelå sådanne meget tungtvejende grunde, som kræves for at kunne udvise udlændinge, der er opvokset i Danmark.

Tiltalte blev herefter tildelt en advarsel om udvisning.

Landsretten var nået til et andet resultat for så vidt angår spørgsmålet om udvisning.

Læs landsrettens afgørelse i sag 34/2023 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 34/2023 i Domsdatabasen

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Mest læste:

.

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Gribskov Tag og Facaderens – Fliserens i Gribskov

Er du bidt af biler?

Annonce