Hulerød Kro et skridt nærmere total restaurering

GRIBSKOV: Økonomiudvalget besluttede mandag at sige god for planerne om at restaurere Hulerød Kro, så den igen kan tilbyde overnattende gæster og servere mad til besøgende. Planerne møder dog modstand hos flere naboer og enkelte byrådspolitikere.

Køberne af Hulerød Kro har store planer. De ønsker at restaurere den nedslidte kro for at gøre den mere indbydende og moderne. Det kræver en stor investering, og desuden skal der laves en ny lokalplan for område, som tillader de store ændringer.

Hulerød Kro har været lukket i en årrække og de nye ejere ønsker at genstarte driften af kroen. De ønsker i den forbindelse at opføre tilbygninger til kroen samt en bygning dedikeret til ferieboliger på et areal syd for Hulerødvej.

Ejernes ønsker er dog ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan. Der er derfor lavet en ny lokalplan der gør det muligt at ejendommen anvendes til kro, vandrehjem, restaurations- eller hotelvirksomhed med tilhørende ferielejligheder.

Høringssvar imod planerne
Ikke alle naboer er dog glade for at se kroen i nye klæder. I høringsperioden modtog kommunen 32 høringssvar, og flere af dem var imod planerne.

Der blev ellers afholdt et borgermøde om planerne tilbage i maj, men det har ikke været nok til at stemme op for bekymringerne i nærområdet.

I et af høringssvarene peger en nabo for eksempel på bristede forventninger til kroen.

“Til en start udtrykte bygherren, som ingen erfaring har med krodrift at, ”Kroen genopstår med udgangspunkt i og respekt for den aktuelle lokalplan”. Det var vi glade for og trygge ved. Vi kunne se for os, at vi ”alle kunne være her”, indleder høringssvaret.

“Nu skal projektet pludseligt maksimeres og bort forpagtes. Nærområdet italesættes som et sommerhusområde, hvor der ikke bor mennesker. Nu skal 150 gæster også kunne få udeservering, imens 60 gæster fester på udendørs tagterrasser. Ferieboliger bliver ”mast” ind ovenpå kroen og over for”, fortsætter naboen, der bestemt ikke ønsker planerne realiseret.

Bekymring for naturen
Andre naboer og såkaldte interessenter frygter, at planerne vil belaste naturen omkring kroen, hvis der gives tilladelse til så stor en drift. Det er administrationen på rådhuset ikke enig i og oplyser i en hvidbog over høringssvarene, at ombygningen bliver foretaget med særlige afværgeinstanser, der blandt andet skal beskytte de lokale flagermus.

profiltegning af den kommende restaurerede kro.

Dansk naturfredningsforening Gribskov er også imod den foreslåede lokalplan, som de i tråd med flere naboer mener er for voldsomt, da det giver mulighed for mere støj i et ellers udbygget sommerhusområde. Der er også oddere i vandet nær kroen, som de frygter vil få forværrede vilkår på grund af støjen.

Hertil peger administrationen, at byggeriet skal overholde Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier for støj, som også tager forbehold for dyrelivet.

Der er også et høringssvar som peger på, at gæster til koncerter og lignende sviner med cigaretskodder, flasker og andet. Det er administrationen ikke enig i og peger på, at der vil være affaldshåndtering efter de gældende regler.

Et særligt område
Der bliver også peget på, at kroen er placeret i et bevaringsværdigt landskab. Administrationen peger omvendt på, at det bevaringsværdige landskab primært er kystlandskabet og sammenhængen mellem kystlandskabet og baglandet.

“Ejendommen er beliggende i et udbygget sommerhusområde, og det vurderes ikke, at den planlagte udbygning af kroen – med tilbygninger og en ny bygning til ferieboliger vil påvirke oplevelsen af kystlandskabet, blandt andet fordi byggeriet kommer til at ligge som en del af sommerhusområdet”, skriver administrationen som svar i hvidbogen.

Økonomiudvalget var dog ikke enig i, hvad der skulle besluttes.

For stemte: A, B, F, O, V, Ø (7)
Imod: C, I (3)

Den endelige beslutning skal ske i Byrådet, som på næstkommende møde får mulighed for at diskuttere de mange høringssvar.

Er du nysgerrig, kan du læse hele hvidbogen ved at hente den som en pdf. Klik her for at downloade den.

Der er også en ny lokalplan for kroen, som kan hentes her: Lokalplan for Hulerød Kro.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?