Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Husk at beskære buske og træer langs din vej – ellers vanker der

GRIBSKOV: Med sommeren kommer også et par, for mange, ærgerlige forpligtelser. Er du for eksempel grundejer, så skal du blandt andet huske at beskære din hæk og klippe buske, så de ikke stikker for meget ud. Her er hvad du skal gøre:

Alle grundejere i kommunen skal beskære deres beplantning ud mod kommunale og private veje og fortove til en højde af minimum:

  • 4,20 m over cykelsti/kombineret fortov og cykelsti/kørebane
  • 2,80 m over fortov/græsrabat.

Bevoksningen må ikke dække skilte og ikke dække for vejbelysningen.

Er du i tvivl om skellets beliggenhed, kan det oplyses at eventuelle lysmaster ved fortovets bagkant sædvanligvis er placeret i fortovsarealet umiddelbart ved skel.

Tegning med klippehøjder

Her er de forskellige minimumskrav til beskæring. Grafik: Gribskov Kommune. Klik for større grafik.

Manglende beskæring
Får du ikke styr på haven, så risikerer du, at Gribskov Kommune som vejmyndighed kan kræve ovenstående beskæring udført af grundejeren. Og bliver arbejdet ikke udført indenfor en fastsat frist, kan Gribskov Kommune få arbejdet udført på grundejerens bekostning.

Vil du vide mere om reglerne for vedligeholdelse af hække og anden beplantning langs veje, stier og fortove? Henvend dig hos Team Trafik og Ressourcer i Center for Teknik, Miljø

Seneste nyheder:

Tip os!