Kriminalmagasinet Politirapporten

Irakisk narkohandler udvist af Danmark for bestandigt

Han havde boet i Danmark siden han var otte år gammel, men efter han blev idømt seks års fængsel for alvorlig narkotikakriminalitet, blev han i dag ved Højeste Ret udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Den tiltale er irakisk statsborger, og blev i landsretten fundet skyldig i organiseret narkotikakriminalitet, idet han i forening med flere medtiltalte havde håndteret fem kg kokain og forsøgt at håndtere yderligere to kg kokain med henblik på videreoverdragelse. Han blev ved Landsretten idømt seks års fængsel og meddelt en advarsel om udvisning, hvor sagen herefter gik til Højeste Ret.

Højesteret skulle alene behandle spørgsmålet om udvisning.

Højesteret fastslog under hensyn til den begåede narkotikakriminalitet, at den tiltalte iraker måtte anses for at udgøre en alvorlig trussel mod den offentlige ro og orden. Højesteret lagde til grund, at hans tilknytning til Danmark var langt stærkere end hans tilknytning til Irak, men at han ikke ville være helt uden forudsætninger for at etablere en tilværelse i Irak, hvis han blev udvist.

Efter karakteren og omfanget af den begåede narkotikakriminalitet fastslog Højesteret efter en samlet proportionalitetsvurdering, at meget tungtvejende grunde talte for at udvise den tiltalte.

Heroverfor havde styrken af hans tilknytning til Danmark, hvor han ikke havde stiftet egen familie, og hans begrænsede tilknytning til Irak, ikke en sådan vægt, at udvisning i sig selv ville være et uproportionalt indgreb i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8, og at han således skulle udvises.

Navnlig under hensyn til den grove karakter og det betydelige omfang af den begåede narkotikakriminalitet fastslog Højesteret efter en samlet vurdering, at udvisning med indrejseforbud for bestandig ikke ville være et uproportionalt indgreb i strid med artikel 8 i Menneskerettighedskonventionen.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom med den ændring, at den irakiske narkohandler efter afsoning skal udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Mest læste:

.

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Gribskov Tag og Facaderens – Fliserens i Gribskov

Er du bidt af biler?

Annonce