IT-selskab tiltalt for at bestikke offentligt ansatte

Anklagemyndigheden rejser nu straffesag mod et privat IT-selskab for bestikkelse og underslæb til i alt 1,2 mio. kr. Yderligere syv personer tiltalt i sagskomplekset.

Straffesagen om bestikkelse af offentligt ansatte bliver nu udvidet til også at omfatte et privat IT-selskab, hvor fire personer ifølge anklageskriftet har stået bag aktiv bestikkelse og medvirken til underslæb. Det drejer sig blandt andet om uberettigede rejser og hotelophold – i nogle tilfælde til betydelige beløb med destinationer som Dubai og Las Vegas. Hertil kommer middage på gourmetrestauranter.

Der er rejst tiltale for passiv bestikkelse og underslæb mod tre offentligt ansatte, som alle har haft betroede stillinger i en offentlig myndighed.

I alt er det kriminelle udbytte ifølge anklageskriftet på mere end 1.200.000 kroner.

Det oplyser chefanklager Steen Bechmann Jacobsen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

»Det er selvsagt vigtigt, at straffesager om bestikkelse bliver rejst. Det er naturligvis afgørende, at samfundet kan have tillid til, at ingen private selskaber forsøger at afspore offentligt ansatte i betroede stillinger til at varetage andet end saglige hensyn, og at offentligt ansatte ikke træffer afgørelser eller indgår aftaler på usagligt grundlag,« siger chefanklager Steen Bechmann Jacobsen fra SØIK.

Der er rejst tiltale for aktiv bestikkelse og medvirken til underslæb mod fire personer i det private IT-selskab – og mod selve selskabet som juridisk person – for i strid med straffeloven at have ydet aktiv bestikkelse rettet mod de tre offentligt ansatte i 18 tilfælde.

»Det er en særlig sag, der tilsyneladende viser en tæt forbindelse mellem de offentligt ansatte og det private selskab. Det er afgørende, at der bliver slået hårdt ned på private selskaber, der benytter sig af aktiv bestikkelse, og offentligt ansatte, der modtager en sådan bestikkelse. Nu må vi se, hvad domstolene siger – de har som bekendt det sidste ord, og der gælder jo et princip om uskyldsformodning ind til eventuel fældende dom,« siger chefanklager Steen Bechmann Jacobsen. Ifølge chefanklageren er »hver en sten blevet vendt« og efterforskningen i SØIK har derfor været langvarig og de juridiske overvejelser har været særdeles grundige.

De syv personer er alle tiltalt efter paragraffer i straffeloven, der kan give straffe på op til otte års fængsel. SØIK vil endnu ikke forholde sig til et eventuelt strafniveau.

Anklageskriftet skitserer samtidig, at en dom vil kunne medføre krav om konfiskation af økonomisk udbytte. Det er for hver af de tiltalte i størrelsesordenen mellem 65.000 kroner og 394.000 kroner – tilsammen mere end 1.200.000 kroner.

Straffesagerne mod det private IT-selskab og de syv tiltalte personer vil blive ført ved Retten i Glostrup. Tidspunktet for straffesagerne er endnu ikke planlagt.

Med de aktuelle tiltalerejsninger er der nu rejst tiltale mod i alt 22 personer i hele sagskomplekset. Der er foreløbig faldet dom i otte sager, hvor der er sket domfældelse i seks sager og frifindelse i to sager. Flere af sagerne er anket til landsretten. Herudover er sigtelserne frafaldet i yderligere 19 sager.

Tiltalen i sagen er rejst i henhold til følgende bestemmelser i straffeloven:

§ 122. Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.”
§ 278. For underslæb straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding (..) uretmæssigt forbruger ham betroede penge, selv om han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue.”

§ 144. Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.”

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

.

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Gribskov Tag og Facaderens – Fliserens i Gribskov

Er du bidt af biler?

Annonce