Jobcenter halverer antallet af klager

Gribskov: Antallet af klagesager over sagsbehandlingen i kommunens jobcenter blev for 2015 halveret sammenlignet med året før. I alt har 22 borgere klaget over deres sagsbehandling på jobcenteret mod 44 i 2014.

Kommunen har opgjort antallet af klagere i kommunen over jobcenteret og ydelsescenteret. Antallet er opgjort i to kategorier: Klager over afgørelser og klager over sagsbehandlingen.

Klager over afgørelser fordeler sig på følgende vis:

Gribskov Afgørelsestype 1. kvartal 2015 2. kvartal 2015 3. kvartal 2015 4. kvartal
2015
Sygedagpengelov Afgjorte sager i alt
15
21
16
10
Stadfæstelse
12
18
13
9
Ændring
0
2
0
1
Hjemvisning
1
0
3
0
Afvisning
2
1
0
0
Beskæftigelses- lovgivningen Afgjorte sager i alt
38
23
14
13
Stadfæstelse
23
14
9
5
Ændring
8
4
3
3
Hjemvisning
4
4
0
4
Afvisning
3
1
2
1
Lov om Aktiv Social politik Afgjorte sager i alt
36
20
11
11
Stadfæstelse
22
13
6
4
Ændring
7
2
3
2
Hjemvisning
4
4
0
4
Afvisning
3
1
2
1
Lov om Aktiv Beskæftigelsesind-
sats
Afgjorte sager i alt
2
2
3
2
Stadfæstelse
1
1
3
1
Ændring
1
1
0
1
Hjemvisning
0
0
0
1
Afvisning
0
0
0
0

Kilde: Ankestyrelsen database

Når en sag hjemvises, betyder det, at Ankestyrelsen har vurderet, at sagen skal genoptages af kommunen med henblik på at træffe en ny afgørelse. I alt 29 sager blev hjemvist i 2015.

Ankestyrelsen har i perioden således behandlet i alt 237 klager over afgørelser i Gribskov. Sager, der er blevet stadfæstet eller afvist, udgør 72 % af sagerne. 16 % af afgørelserne bliver ændret af Ankestyrelsen og 12 % bliver hjemvist til kommunen til fornyet afgørelse.

Klager over sagsbehandlingen rettes typisk til den politiske eller administrative ledelse. Der er i 2015 modtaget i alt 22 klager, mod 44 i 2014. De 22 klager er fordelt således:

Borgmester Udvalgsformand Direktør Centerchef
11 2 2 7

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?