Kender du historierne om Søborg Sø?

Søborg: De sidste par år har der været mange planer og ideer for det gamle indvundet søareal i Søborg.  Kom med til et foredrag, der går helt tæt på historien om søen.

Forfatter Kjeld Hansen vil sætte skarpt på historien bag Søborg Sø, når han holder foredrag i Søborg Forsamlingshus d. 22. maj kl 14 til 17.

KjeldHansen_portrait
Kjeld Hansen.

Efter foredraget vil der være kaffe og kage . Derefter vil vi gå til Søborg slots ruin og pumpestationen. Her vil formanden for landvindingslag Kaare Larsen fremvise og fortælle om pumpehuset.

Rænkespil og rævekager
Store forhåbninger og gyldne drømme, vilde visioner og dristig satsning prægede i 1800-tallet kampen for at vinde nyt land, men resultatet blev ofte rænkespil, politiske rævekager og fatale fejltagelser. Den dramatiske historie om tørlægningen af Søborg Sø fra 1795 og helt op til vore dage giver et sindbillede på den nationale kamp for mere jord.

På sine utallige rejser overalt i det danske kongerige har Kjeld Hansen samlet og hjembragt store mængder iagttagelser, fotos og fortællinger fra de lokale beboere, der ofte også selv har oplevet store forandringer af det danske landskab. I foredraget stiller han bl.a spørgsmålene:

Hvordan kan det være at det danske landskab er ændret mere radikalt i løbet af en enkelt generation end det er blevet i løbet af de forudgående 10.000 år? Hvem stod bag de store projekter? Hvor kom pengene fra, og hvorfor stillede den almindelige bonde sig så ofte på tværs? Hvad ville der f.eks. være sket med de tusinder af statsstøttede projekter, hvis Hitler-Tyskland ikke havde besat landet i 1940?

Foredraget vil være rigt illustreret med både gamle og nutidige billeder. Efter arrangementet kan man købe Kjeld Hansens bog “Folk & Fortællinger fra Det tabte Land” bind I og II til nedsatte priser.

Sted: Søborg Forsamlingshus
Tid: 22. maj kl 14 til 17.
Entre: 80 . kr.

Gribskov Folkeuniversitet afholder arrangementet i samarbejde med Søborg skytte-, Gymnastik og Idrætsforening.

Tilmelding og betaling på www.gribskov.nemtilmeld.dk. Det er også muligt at betale ved indgangen.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?