Kommunebudgettet er lagt: Politikere lover bedre service

Gribskov: Venstre, Socialdemokratiet, Nyt Gribskov, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om kommunens nye budgetaftale, som skal bestemme, hvad kommunen må bruge de næste 4 år. Her er en oversigt.

Med titlen ‘Vækst og velfærd – vi fastholder kursen’ er et flertal i byrådet nu blevet enig om budgettet for de næste fire år. Budgetaftalen skal dog laves hvert år, men tager hver gang udgangspunkt i de kommende fire år. Og budgettet for årene 2017-20 blev tidligere i dag præsenteret af politikerne i Byrådssalen i Helsinge.

Og der var fundet penge til lidt af hvert i det kommende fireårige budget. Nedenfor er en kort gennemgang.

Penge til unge og ældre
Der er blandt andet fundet penge til en øget indsats for at begrænse de unges stofmisbrug. Politikerne har sat en halv million kroner af til aktivt at opsøge de unge, som befinder sig i belastede miljøer med florerende euforiserende stoffer. Indsatsen skal bidrage til, at hjælpe de unge ud af deres eventuelle misbrug og bidrage til, at andre unge ikke udvikler misbrug eller føler sig utrygge i ungemiljøerne i Gribskov. Indsatsen skal ske i samarbejde med politiet

Der er også fundet penge til beholde det nuværende serviceniveau for skolebusser og 1,5 millioner kroner skal bruges på at udvide Gribskov Akademi med blandt andet et turboforløb, som skal hjælpe elever i 8-9. klasse med at styrke deres matematiske og dansk-sproglige evner. De unge skal også hjælpes bedre til at gå fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse. Det skal ske tilpasset den enkelte elevs behov, som der står i budgetaftalen.

Også de ældre er der fundet midler til. 800.000 kroner skal hjælpe demenscenteret med at udvide åbningstiden, og der skal bygges et dagcentertilbud for hjemmeboende borgere med demens, som skal bidrage til at understøtte trivsel og livskvalitet hos både de ældre og deres pårørende. Målet er at få borgerne til at blive længst muligt i eget hjem.

Det er også vigtigt at have nogle gode fritidstilbud til kommunens seniorer, blandt andet for at mindske risikoen for øget ensomhed i den sene alder. I den anledning er der afsat 200.000 kroner, der skal gå til at hjælpe pensionistforeningerne til at lave flere arrangementer, udflugter og lignende.

Der skal også investeres i flere akutpladser på sygehusene. De koster penge, og derfor er der fra 2018-20 afsat 1 million kroner årligt til akutpladser, der kan give observation, pleje og behandling hele døgnet, til borgere, som ikke har brug for specialiseret behandling på sygehusene.

Flere arbejdspladser
Partierne er også blevet enige om en øget indsats for at skaffe flere arbejds- og praktikpladser til arbejdsløse. Der er blandt andet sat en million kroner af til at skabe bro mellem jobcentret og erhvervsskolerne, så flere unge mellem 18 og 25 kan komme ud af arbejdsløshedskøen og ind bag skolepulten.

Der skal også skabes bedre forbindelse til asylcentrene, så deres kompetencer hurtigere kan komme i spil til glæde for samfundet.

For at få den del af missionen opfyldt vil partierne ansætte en kommunal flygtningekoordinator, hvilket beløber sig til 250.000 kroner årligt fra og med næste år.

Flygtninge skal rense strande
Der er også i den nye budgetaftale en målsætning om at holde strande og stræder mere rene, især om sommeren, hvor kommunen besøges af turister i tusindvis. Løsningen til en pænere kommunen kan være at fortsætte en forsøgsordning, der tvinger flygtninge og arbejdsløse ud i landskabet med poser og gribekløer; En løsning som især Enhedslisten har været stærkt imod. Partiet har i lighed med sidste år valgt at stå uden for budgetaftalen.

Både flygtninge og arbejdsløse kan til gengæld glæde sig over at kunne hente gratis wi-fi, når de er ude og gøre strandene rene. Budgettet har afsat penge til at etablere gratis trådløst internet på de af kommuenns offentlige arealer, der i dag har dårlig mobildækning, blandt andet flere strande.

Om flygtningene også bliver sendt hen til kommunens kommende vandrehjem for at gøre rent, vides endnu ikke, men politikerne har fundet penge til at undersøge muligheden for at få et vandrehjem til kommunen. Der peges på Parkvej 309 i Gilleleje som oplagt lokalitet.

Lavere sagsbehandlingstid
Politikerne i budgetaftalen har desuden anerkendt, at sagsbehandlingstiden kan være urimelig lang. Det hører de især fra kommunens borgerrådgiver, som har anbefalet, at kommunen investerer i at få behandlingstiderne tvunget ned til et mere spiseligt leje. Ambitionen er at komme ned på maksimalt 14 dage sagsbehandling til for eksempel byggesager. Det skal blandt andet ske ved at give administrationen mere magt og politikerne mindre indflydelse. Ofte øges sagsbehandlingen gevaldigt, hvis en borgersag skal behandles af et politisk udvalg.

Mere beredskab i vente
Et andet stort kritikpunkt har været kommunens beredskab, der fusionerer med nabokommunerne Halsnæs, Hillerød og Frederikssund. Fusionen gjorde det tydeligt, at kommunens nuværende serviceniveau ville blive forringet, og derfor er der afsat penge til at kunne beholde den nuværende kvalitet. Der afsættes 730.000 kr. i 2017 og 700.000 kr. i 2018 og frem til 2020.

Erhvervscenter overlever
Og så er der godt nyt til de ansatte på kommunens erhvervscenter, der blandt andet har haft stor succes med at samle kommunens erhvervsliv og skabe øget samarbejde på tværs af faggrænser.

Erhvervscenteret sikres et fortsat grundtilskud på 1,5 mio. kr. om året i 2017 og delvist i 2018 og 2019,
hvor der respektivt er afsat 1,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

– Dermed har vi sikret, at Erhvervscenteret har de nødvendige rammer de kommende år til at kunne fortsætte deres arbejde, samtidig med at der er indbygget en incitamentsstruktur til, at de i 2020 bliver selvfinansierende, lyder argumentationen i budgetaftalen.

Hvor kommer pengene fra?
De mange planer og visioner koster på bundlinjen, og en del af et bæredygtigt budget er balancen mellem indtægter og udgifter. Så for at finde penge til de mange forbedringer, har politikerne også måtte finde indtægter.

En del af dem skal komme gennem forventede salg af kommunale ejendomme. Det trick blev blandt andet forsøgt i nabokommunen Halsnæs, hvor man brændte nallerne alvorligt på blandt andet et svigtende grundsalg i Kregme, hvor man ellers havde planer om en ny bydel.

Budgetaftalen forudsætter blandt andet at der hentes 20 millioner kroner næste år på salg af bygninger og jord til byudvikling og at der sælgers for 10 millioner i 2018. Sker det ikke, vil andre investeringer i byudvikling sættes på hold.

Derudover skal der arbejdes videre med planerne om at samle hele administrationen i Helsinge, hvilket er et levn fra sidste års budgetaftale.

En del af budgetgrundlaget er desuden baseret på en såkaldt rammebesparelse på 34,9 mio. kroner. Besparelserne skal blandt andet findes ved at reducere 1,5 million i udgifterne til eksterne konsulentydelser.

En anden måde at hente penge på er gennem fundraising. Her har kommunen store planer, og forventer, at n professionel fundraiser kan hjælpe kommunen, og hvis fundraiseren har tid til overs, kommunens mange foreninger og frivillige med deres ansøgninger. Politikerne vælger at investere 450.000 kroner til næste år og 650.000 kroner de efterfølgende år på at hyre sådan en person. Forventningen fra politikernes side er, at pengene er givet godt ud og at gevinsten langt vil overstige investeringen

Mere hjælp til frivillige
De frivillige og foreningslivet bliver dog ikke spist af med en stresset fundraiser. Politikerne ser en stor gevinst for kommunen i at styrke de frivilliges muligheder for at lave initiativer og putter 250.000 kroner ekstra i den pulje, som hvert år uddeles til frivillige initiativer som kommer alle til glæde. Den lyder dermed på 1,55 mio. kr. i 2017, og 1,75 mio. kr. i 2018.

Der er også blevet st 250.000 kroner ekstra af til at fortsætte og styrke kommunens frivillig-koordinatorer, der har til opgave at fungere som bindeled mellem kommunen og de to frivilligcentre i Helsinge og Græsted.

Nationalparken har fået sit helt eget kapitel i budgetaftalen. Den har været længe undervejs, men bliver nu endelig en realitet. Forligspartierne har afsat 100.000 kroner i 2017 og 250.000 kroner i 2018 og resten af budgetperioden til at øge samarbejdet mellem kommune, lodsejere, de frivillige kræfter og staten.

Gribskov Lokalavis følger op på de enkelte elementer i budgetaftalen de kommende dage.

Læs også: Konservative om budgetaftale: Vi flirter med bunden af kommunekassen

Rettelse: Vi havde ved et uheld i troppen af artiklen skrevet, at budgetaftalen er gældende i 15 år. Dette var en tastefejl, og er nu rettet.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?