Kommunedirektør tager bladet fra munden i Bolette-sag

Gribskov: Efter et par dages betænkningstid er kommunens direktør for socialområdet klar til at komme med sine kommentarer i sagen om Bolette Fyhr, der på et forkert grundlag blev nægtet støtte til at pleje sin kronisk syge datter.

Skal man opsummere svarene fra direktør Mette Bierbaum må det være: Distancerende.

Gribskov Lokalavis har forsøgt at hente svar på en række spørgsmål i kølvandet på Ankestyrelsens afgørelse, at kommunen handlede på forkert grundlag, da dets handikapteam nægtede at udbetale Bolette Fyhr kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Svarene kom i dag, onsdag, fra direktør Mette Bierbaum, der trods at have haft et par dage til at finde svar, havde utroligt lidt på hjerte.

Svarene er fra henholdsvis en telefonsamtale og en efterfølgende uddybning via mail.

Mette Bierbaum
Mette Bierbaum. Foto: Gribskov Kommune.

Hej Mette, hvad mener du om sagen?

– Jeg vil gerne starte med at sige, at vi har læst ankestyrelsens afgørelse i forhold til tabt arbejdsfortjeneste og dækning af merudgifter, som finder, at familien fortsat skal have tabt arbejdsfortjeneste, og det tager vi til efterretning og følger, indleder Mette Bierbaum, der som direktør for området har det endelige ansvar for, at reglerne følges og at borgerne får en retfærdig behandling.

Ro om familien
Hvad tænker du om Ankestyrelsens afgørelse, som jo bakker op om Bolette Fyhr?

Vi synes, det er godt, at Ankestyrelsen, som vi rykkede for hurtig afklaring, har meldt tilbage hurtigt. Det betyder, at der kommer mere ro om familiens situation, og vi er optaget af at finde en holdbar løsning for hele familien og særlig barnet. Vi er meget optaget af, at barnets situation bliver bedre, så de symptomer og problematikker, som er der, bedres – også sådan, at familiens situation kan bedres på lang sigt, og at borgeren kan få tilknytning til arbejdsmarkedet igen.

Hvordan kan det være, at kommunen valgte at finde frem til samme afgørelse, efter at Bolette Fyhr klagede over at få frataget sin kompensation?

– Vi skal selvfølgelig sikre, at de afgørelser vi træffer, er korrekte, og vi vil lære af denne her sag og se, om der er nogle tig, der skal gøres anderledes, for eksempel via en tættere kvalitetssikring.

To fejl i streg?
Men hvordan kan det lade sig gøre, at kommunen træffer samme helt forkerte afgørelser to gange i træk? Er det ikke meningen, at man kan klage, og så få sagen gået igennem igen med friske øjne?

– Når en borger klager over en afgørelse, skal vi altid genvurdere, om vi fortsat mener, at afgørelsen skal fastholdes. I denne sag har vi så fastholdt vores afgørelse. Nu hvor Ankestyrelsen er nået frem til en anden  afgørelse, skal vi lære af den. Vi har kun det ønske, at alle borgere i Gribskov skal sikres korrekte afgørelser og virkningsfulde forløb. Det gælder også for Bolette. Derfor mødes  vi med Bolette i denne uge for at se på hvordan vi kan sikre en velkoordineret indsats i et tæt samspil med familien.

Ja, det forstås. Men hvorfor træf kommunen samme afgørelse igen, når nu det kun tog Ankestyrelsen få dage at finde frem til en helt anden afgørelse?

– I denne konkrete sag har vi ikke fundet anledning til at ændre afgørelsen. Derfor er vi glade for, at Ankestyrelsen vender hurtigt tilbage.

Det er jo ikke et svar på mit spørgsmål. Hvad er din egen vurdering til, hvorfor man to gange vælger at træffe en forkert beslutning? Med andre ord: Hvad hjælper det at klage, hvis kommunen bare træffer samme forkerte beslutning igen?

– Denne her enkeltsag giver mig ikke anledning til at tro, at vi systematisk træffer forkerte afgørelser. Vi kan konstatere, at vi Gribskov kommunes afgørelse ikke var korrekt i Bolettes sag. Det er beklageligt – ikke mindst for Bolette og hendes datter. Det vil vi nu hurtigst muligt rette op på i samråd med Bolette. Og desuden skal vi selvfølgelig se på vores generelle behandling af den slags sager – således at vi sikrer en bedre kvalitet af vores sagsbehandling.

Vil lægge en plan
Hvorfor valgte handicapteamet at lytte på en lægekonsulent, som ifølge Bolette end ikke havde mødt hendes datter, og i stedet ignorere andre eksperter, der advarede om konsekvenserne?

Det er en uhyre kompleks sag med mange forskellige perspektiver. Nu har vi brug for at se på den samlede indsats, som kan sikre, at vi giver al den relevante hjælp, vi kan på tværs af beskæftigelses-, social- og børneområdet. Vi er optaget af datterens problemstilling, som ikke ser ud til at være løst, og derfor vil vi forsøge at lægge en plan sammen med moderen. Vi har derfor indkaldt familien til møde denne uge.

Vi vil gerne vide, hvor mange gange kommunen har frataget borgere kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i sidste og indeværende år?

– Kommunen træffer løbende afgørelse i de konkrete sager om tabt arbejdsfortjeneste.

Øm, ok… Findes der så en opgørelse over det?

– Det skal jeg undersøge nærmere.

Så du kan ikke sige mig nu, hvor mange gange i har frataget borgere tabt arbejdsfortjeneste?

– Nej, de tal har jeg ikke foran mig.

Er du enig i Ankestyrelsens afgørelse?

– Det mener jeg, at jeg har svaret på. Vi tager sagen til efterretning, beklager forløbet og følger hvad Ankestyrelsen er kommet frem med.

Det er heller ikke et svar, Mette.

Gribskov Lokalavis ville gerne have spurgt mere ind til kommunens ageren i sagen, men det tillod tiden ikke, da Mette Bierbaum skulle videre til et nyt møde.

Vi har efterfølgende bedt kommunen om aktindsigt i, hvor mange borgere, der i sidste og indeværende år er blevet frataget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste samt hvor mange der er blevet frataget støtte til hjælpemidler.

Gribskov Lokalavis følger op på sagen.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?