Kommunen anbefaler nej til nyt stort jordprojekt i Mårum

MÅRUM: Medlemmerne i udvalget for Klima, Teknik og Miljø bør vende tomlen ned til et nyt jordtilkørselsprojekt i Mårum. Det mener kommunen, som ikke køber landmandens begrundelse om, at der er behov for akut jordudjævning. 

Det er som landmand i Gribskov efterhånden blevet “big business” at få lagt ny jord fra byggeprojekter ud på sine marker. Hvert vognlæs giver landmanden en kompensation, som samlet kan løbe op i ganske anseelige summer. Det er dog ikke så ligetil at få lov til at få kørt jord på sine marker, for det kræver at man kan begrunde det som landbrugsforbedringer over for kommunen.

Og kan man ikke begrunde behovet godt nok, så risikerer man, at kommunen og politikerne vender tomlen nedad.

Seneste ansøgning om sådan en udligning af jord kommer fra en landmandsvirksomhed på adressen Ny Mårumvej 195 i Græsted. Her har man en mark over for Wewers betonværk med en række lavninger, som ifølge lodsejeren giver store problemer, når det regner. Det ophobede vand gør marken nær ubrugelig til landbrug, forklarer lodsejeren og oplyser i sin ansøgning at man derfor i stedet har kreaturer gående.

Der er dog ikke lige så mange penge i et dyrehold, som der er i en dyrkningsparat mark, lyder det i ansøgningen, og det eneste det kræver for at gøre marken anvendelig og rentabel er en tilkørsel af en ordentlig bunke jord, der kan bruges til at udligne terrænforskellene og hæve terrænet, så der kan indføres dræn i de ramte områder.

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø behandler sagen på sit kommende møde 20. februar.

Seks måneder og 50 lastbiler dagligt
Projektet forventes at tage seks måneder med det udgangspunkt at der i gennemsnit kan køre 50 lastbiler dagligt med jord til marken. Samlet forventes det, at der er brug for næsten 40.000 kubikmeter jord, som skal køres ud på et areal på ca. 79.000 kvadratmeter. Den tilkørte jord vil være såkaldt klasse-0 jord, der betegnes som ren.

At sådan en jord skulle være ren nok betvivles dog af flere bestyrelser for lokale vandværker som frygter for drikkevandet.

Du kan se og høre et interview herunder med bestyrelsesformanden for Esrum Vandværk:

TV-INDSLAG: Vandværksformand henter støtte hos lokale politikere for stop af jordprojekter

Kommunen: Luftfotos viser noget andet
Administrationen på rådhuset har læst projektbeskrivelsen og set en række topografiske fotografier over marken helt tilbage til 1990’erne. Og de køber ikke landmandens forklaring med, at der ikke kan dyrkes på marken. Tværtimod.

Kommunen har set topografiske fotografier ikke i sømmene, og de viser ifølge kommunen, at der har været dyrket på marken stort set alle årene siden 1990’erne.

Kommunen har været helt nede og se efter spor fra traktorer i deres forsøg på at vurdere behovet for jordfordringer. Se flere kort nederst i artiklen.

Du kan læse kommunens vurdering og se de gamle fotos over marken ved at hente følgende pdf: Oversigt, topografiske ændringer (PDF, 11 sider).

Konklusionen er klar fra kommunens side:

“Administrationen vurderer, at der ikke er grundlag for jordforbedring, som ansøgt, og at det samlede jordudlæg vil kræve landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, da arealet ikke ses at have været svært dyrkbare eller permanent vandlidende over en længere årrække”, konkluderer administrationen i sin anbefaling til udvalget.

Administrationen peger især på, at Planklagenævnet har en praksis, hvor der er lagt særlig vægt på, at jordudlæg bør begrænses til egentlige vandlidende eller svært dyrkbare arealer. Og det er der ikke tale om her.

“Administrationen anbefaler, at der ikke anerkendes jordudlæg som jordforbedring, på baggrund af områdets karakter og Planklagenævnets afgørelser”, slutter anbefalingen.

Få nyhederne direkte i din indbakke. Tilmeld Netavisen Gribskov nyhedsbrev.

Rubrikannoncer

TV Nordkysten

Opret Rubrikannonce

Indsend begivenhed

(Det er gratis)

Indsend seværdighed

Bliv kontaktet og hør mere om hvordan du gratis kan få annonceret din seværdighed på Netavisen Gribskov.

Gør din forretning synlig

Bliv kontaktet og hør mere om hvordan du kan få annonceret din forretning på Netavisen Gribskov.

Send debatindlæg

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?