Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Kommunen gør status på hjemmeplejen: Det går fremad

GRIBSKOV: Byrådet besluttede den 11. juni 2019 at etablere en kommunal hjemmepleje. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får nu en status på, hvordan det går med arbejdet med at sikre borgerne en hjemmepleje i 2020. Og det går strygende, lyder konklusionen.

Ifølge kommunen vil borgere allerede om få dage få tilsendt muligheder for at vælge en plejeleverandør, og kommunen skriver, at der er fuld sving i forberedelserne til overtagelsen af hjemmeplejen inden udgangen af året.

Kommunen har tidligere meldt ud, at kombinationen af en kommunal hjemmepleje og private fritvalgsleverandører vil sikre en robust forsyning, men at fordelingen af borgere mellem de forskellige leverandører endnu er ukendt.

“Der vil i august måned blive sat en proces i gang i forhold til frit valg, der vil vise fordelingen”, lød det forrige måned i en udsendt pressemeddelelse.

Og nu er tiden ved at være være der. Kommunen har skrevet en orientering til ældreudvalget, hvor der bliver gjort status på hvor langt man er med den kommunale hjemmepleje.

Der står blandt andet, at der for tiden arbejdes med selve opbygningen af hjemmepleje-virksomheden. Der bliver set på ting som arbejdsgange, kompetenceudvikling, kørelister og planlægning. Der skal også koordineres beredskabsplaner, samspil med visitation, sygepleje, de øvrige leverandører med mere, så der er rigeligt at tage sig til, fremgår det af oversigten, der er delt op i kapitler, hvert med fokus på et område af forberedelserne.

Lokaler
En vigtig del er lokaler til hjemmeplejen. Kommunen er ved at afsøge mulighederne for fysisk placering af de nødvendige enheder, og især i den nordlige del af kommunen driller det.

“Status er, at placering i den sydlige del af kommunen er på plads og bliver på Helsingegården. I nord har det vist sig vanskeligere at finde lokation, og der undersøges pt. forskellige muligheder. Evt. istandsættelse og parkeringsudfordringer afklares ligeledes”, skriver kommunen til udvalget i sin redegørelse.

IT
Den digitale del af hjemmeplejen er også vigtig. Der er pt. ved at blive set på indkøb af soft- og hardware, netværksdækning og medarbejdernes behov for support undervejs med mere.

“Arbejdet er påbegyndt og konkretiseres i takt med, at medarbejdere ansættes”, skriver kommunen.

HR, rekruttering og biler
Kommunen skriver, at der er fuld gang i rekrutteringen af de nødvendige medarbejdere og ledelse. Der er også en igangværende dialog med de faglige organisationer om processen.

“Sikring af tilstrækkeligt med biler håndteres ligeledes i dette spor. Der er udarbejdet et udbud på området, som dækker kommunens samlede virksomhed”, skriver kommunen med henblik på de mange biler, der bliver nødvendige.

Alt i alt løber det frem som planmæssigt, konkluderer kommunen i sin orientering.

Godkendelsesprocessen
Et vigtigt element i processen er godkendelse af de private leverandører. Det sker efter en såkaldt godkendelsesmodel, hvor de enkelte plejefirmaer skal leve op til nogle krav om kvalitet og pris.

Herunder følger en tidsplan frem til overtagelsen af opgaven efter Attendo.

  • 26. juni: Nyt godkendelsesmateriale på hjemmesiden
  • 31. juli: Anmodningsfrist for leverandører
  • 2. aug.: Tilbagemelding til leverandører, herunder invitation til dialogmøde og underskrift af kontrakt
  • 6. aug.: Dialogmøder med leverandører 1:1
  • 9. aug.: Tilbagemelding til leverandører angående godkendelse
  • 12. aug.: Breve udsendes til borgerne om valg af leverandør
  • 26. aug.: Frist for borgernes valg af leverandør
  • 2. sept.: Udmelding til leverandører om borgernes valg af leverandør
  • 26. aug. 2019-15. feb. 2020: Stand-still periode: Borgerne kan ikke vælge anden leverandør

Seneste nyheder:

Tip os!