Kommunen henter støtte til at forbedre indeklimaet i skoleklasserne

GRIBSKOV: Gribskov Kommune har fået økonomisk støtte fra Realdania til at lave en ny strategi for et bedre indeklima for kommunens skolebørn. Og netop inddragelsen af skolebørnene bliver et vigtigt element i den fremtidige strategi, lyder det fra kommunal side.

Gribskov er en ud af i alt elleve kommuner, som får økonomisk støtte fra Realdania til at udarbejde en strategisk indeklima-plan, der skal løfte skolernes generelle indeklima. Indeklimaet er især kommet i fokus de senere år, og der skal derfor arbejdes på løsninger, der højner indeklimaet og dermed også elevernes muligheder for at få det optimale ud af skolegangen.

Gribskov får til opgaven op til 400.000 kroner i støtte fra Realdanica, og de øremærkes til at skulle skabe en ny indeklimastrategi, hvor fælleselevrådet bliver inddraget som en aktiv del i projektet. Det skal ske i tæt samarbejde med kommunens administration.

“Kommunens administration skal bl.a. kigge på, hvordan indretningen af klasselokalerne kan bidrage til bedre indeklima. Man vil også undersøge brugen af indeklima-målere og andre teknologiske tiltag, hvor eleverne selv kan være med til at opbygge viden om, hvordan de kan indrette hverdagen i klasserne bedst muligt”, forklarer kommunen i en udsendt pressemeddelelse.

Arbejdet med strategien starter 1. juni og forventes at kunne præsenteres til politisk vedtagelse i efteråret 2023.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?