Kommunen roser festivaler for bedre forhold

GRIBSKOV: Musik I lejet er et af de større arrangementer, der får ros for deres festival i 2014. Det betyder dog ikke, at alle problemer er løst, lyder det fra kommunen.

Forrige års store kritik mod flere af de større festivaler og musikbegivenheder ser ud til at have virket. Det mener administrationen på rådhuset, der har fulgt nøje med i årets løb for at sikre, at regler og hensyn til naboer bliver overholdt.

Administrationen roser flere af de store musikarrangører for at have lyttet til kritikken forrige år, hvor der blandt andet blev klaget over støjgener i forbindelse med Musik i Lejet og Kanonhalløj, begge i Tisvildeleje.

Kommunen har haft et særligt skarpt øje til sidste sommers fester og festivaler, og det større fokus har givet pote, lyder konklusionen:

“Det er administrationens opfattelse, at en række af de kritikpunkter, der blev rejst i forbindelse med først og fremmest arrangementerne i Tisvilde i 2013, blev afbødet eller i hvert fald reduceret i 2014 og at dette i betydeligt omfang kan tilskrives det intensiverede planlægningsarbejde”, skriver administrationen i en redegørelse til politikerne.

Stadig problemer

Trods det store fokus sidste år på kommunens festivaler er der stadig ting at arbejde med, mener administrationen. Der var blandt andet et større koks i parkeringen i Tisvilde under Musik i Lejet. Der var betydelige gener med sceneplaceringerne i forbindelse med Gilleleje Festival 2014, ligesom affaldsproblemet stadig er til stede ved stort set alle arrangementer, oplyser administrationen, der også peger på et andet alvorligt – og gentagende, problem:

“Det er også vigtigt at understrege, at der […] er borgere både i Tisvilde og Gilleleje, som oplever betydelige gener ved arrangementerne, og som har udtrykt deres utilfredshed både på evalueringsmøder og i breve til kommunen[…]”, skriver administrationen i deres efterretning til byrådspolitikerne.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?