Kommunen trækker straf til arbejdsløs tilbage

Gribskov: Som vi kunne berette om i fredags, blev 43-årige Jonathan Worm trukket lidt over 1500 kroner i sin kontanthjælp fordi han ikke virkede entusiastisk nok, da kommunen tilbød ham praktik i en kantine. Nu siger kommunen undskyld og giver pengene tilbage til borgeren.

Jonathan Worm
Jonathan Worm kan glæde sig over at kommunen trækker sin straf tilbage. Foto: Privat.

Det kan godt svare sig at klage sin nød og stå på sin ret. Nogle gange. Det tog i hvert fald ikke mange dage for Gribskov Kommune at opdage, at sagsbehandleren havde klokket i det, da kommunen valgte at trække tre dages kontanthjælp fra Jonathan Worm for ikke med det samme at have takket ja i telefonen til en tilbud praktik i en kantine på Rådhuset. I et nyt brev til Jonathan Worm skriver kommunen, at det hele beror på en fejl.

“Der ses ikke i forbindelse med afgørelsen om sanktionen at være taget stilling til de punkter, du har anført i partshøringsbrevet”, skriver jobcenteret blandt andet til den 43-årige arbejdsløse Gribskov-borger.

Jobcenteret skriver endvidere, at de har rettet sig efter rådet fra foreningen ‘Den Sociale Retshjælp’, som mente, at sanktionen på de tre dage var ude af proportioner, da et tilbud om praktik ikke kan sidestilles med et tilbud om fast arbejde.

Selv om Jonathan får sine cirka 1500 kroner tilbage, så mener jobcenteret godt, at man kan kalde en sur mine for en afvisning af et jobtilbud.

“Jobcenteret vurderer, at man godt kan afvise et tilbud uden at have sagt ordet “nej”. Man kan godt ved sin adfærd signalere, at man ikke ønsker det tilbud, man bliver tilbudt. Den korrekte lovhjemmel for at sanktionere for afvisning af tilbud er § 41, stk. 1 i lov om en aktiv socialpolitik.”, skriver en af Jobcenterets faglige konsulenter til Jonathan Worm.

Jobcenteret finder dog ikke, at den klausul er anvendelig her.

“Ud fra oplysningerne i din sag, herunder dit partshøringssvar af 21. april 2016, finder jobcenteret det ikke dokumenteret, at du har udvist en adfærd, der kan sidestilles med afvisning af tilbud. Jobcenteret bemærker videre, at du ikke forud for samtalen med kantinen på rådhuset skriftligt var orienteret om konsekvenserne ved at afvise tilbuddet, og at dette er en betingelse for at bringe en sanktion i anvendelse.”

skaermbillede-2016-09-27-kl-09-59-50

skaermbillede-2016-09-27-kl-10-00-02

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?