Kommunen vil se på teknologisk hjælp til ældre

Gribskov: I morgen, torsdag, holder kommunen en særlig konference med fokus på, hvordan teknologien kan være til gavn for ældre og plejeansatte.

Kan en robot erstatte varme hænder? Kan en elektronisk butler hjælpe svage med at blive stærkere? Det er spørgsmål, som kommer nærmere og nærmere i takt med den teknologiske udvikling. Konferencen i morgen, torsdag, har derfor til formål at skulle inspirere medarbejdere og ledere fra hjemmeplejen, plejecentrene, genoptræningen og center for midlertidig ophold til at prøve ny teknologi af for at gøre hverdagen lettere for både borgere og personale.

Man vil blandt andet kunne se en elektronisk kammetjener, der åbner vinduerne, når man siger til, chips i vasketøjet, så det aldrig forsvinder og intelligente medicin-æsker, der siger til, når de doserer piller til borgerne.

Bag konferencen står Innovationspartnerskabet, som består af Gribskov Kommune og leverandørerne på sundheds- og ældreområdet.

Der er afsat 2,5 millioner kroner årligt i en fællespulje til de smarte løsninger og udvikling af sundheds- og ældre området til gavn for Gribskov Kommunes borgere. Puljen kan blandt andet benyttes til indkøb af produkter, som leverandørerne så kan prøve af og se, om de virker tilfredsstillende. Gør de det, kan kommunen og leverandørerne i fællesskab overveje, om de nye teknologiske løsninger skal bredes ud flere steder i kommunen.

Kommende udfordringer
Konferencen løber af stablen på Bymose Hegn klokken 9. Her byder formanden for Social- og Sundhedsudvalget Birgit Roswall (V) velkommen og fortæller lidt om de udfordringer, kommunen står over for med et stigende antal ældre og stadig flere opgaver, når borgere udskrives efter en  indlæggelse.

Derefter tager direktør for social- og sundhed Mette Bierbaum over og fortæller om innovationspartnerskabet. Partnerskabet er et udviklings-samarbejde mellem kommunen og leverandørerne, som via deres kontrakter er forpligtet til at lægge én procent af deres omsætning i en pulje, som de så skal bruge på nye teknologier.

Efter udstillingen, som slutter klokken 11.30, fortsætter konferencen i privat regi. Her skal leverandørerne nemlig tage en snak med de teknologi-leverandører, der har produkter, de vil høre mere om.

Fakta
Innovationspartnerskabet er et kontraktligt forpligtet udviklingssamarbejde mellem kommune og leverandører. Deltagerne i Partnerskabet er Aleris Omsorg A/S, Attendo A/S, PlejeGribskov, BM Pleje og Gribskov Kommune.

Innovationspartnerskabet er tiltænkt at skulle bidrage til Gribskov Kommunes ønske om at fastholde et vedvarende kvalitets- og borgerfokus under stadigt mere udfordrende økonomiske rammevilkår. Samtidig er det et ønske at drage fordel af et konstant voksende antal teknologiske landvindinger.

Innovationspuljen udgør 1 % af omsætningen pr. leverandør pr. delaftale samlet set svarende til ca. 2,5 mio årligt.

Konferencen finder sted på Bymose Hegn Hotel & Kursuscenter, Bymosegårdsvej 11 i Helsinge. Der er ikke adgang for offentligheden.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?