Kommunens klar med beregninger: Skal spare op til 30 mio. kr. årligt

GRIBSKOV: Beregninger som kommunen har foretaget viser, at Gribskov Kommune skal reducere omkostningerne med minimum 18 mio. kr. i 2023 stigende til 30 mio. kr. i 2026.

Gribskov Kommune advarede 11. august i en pressemeddelelse, at kommunens politikere stod overfor en række svære prioriteringer, når kommunens budget for 2023 og de kommende år skal fastlægges.

“Det er en stram aftale, der er indgået mellem regeringen og KL, og som sætter den overordnede økonomiske ramme for kommunernes budgetter. Derfor kan forhandlingerne om budgetaftalen i Gribskov heller ikke undgå at medføre svære prioriteringer”, fortalte borgmester Bent Hansen dengang.

Siden da har administrationen haft til opgave at finde mulige reduktioner på alle områder – de såkaldte råderumskataloger. Der skulle findes besparelser for op til tre procent af kommunens budget, svarende til cirka 60 mio. kr.

Senere beregninger har skulle vise, hvor meget der konkret skal reduceres i spændet mellem 1-3%. De beregninger er nu foretaget, og de viser, at den reduktion i kommunens budget, som Byrådet samlet skal finde, lyder på: 18 mio. kr. i 2023 stigende til 30 mio. kr. i 2026.

Opdateret kl. 12.09: Vi har spurgt til tallene bag den samlede årlige besparelse i de mellemliggende år mellem 2023 og 2026 og de bliver offentliggjort når sagen bliver politisk behandlet i de respektive udvalg.

Borgmester: En svær opgave
Borgmester Bent Hansen udtaler i en udsendt kommunal pressemeddelelse om besparelserne:

”Det er, som jeg tidligere har sagt, en svær – men ikke umulig opgave. Det er ikke første gang, at kommunen skal tilpasse omkostningerne, og det vil heller ikke være den sidste. Men det betyder ikke, at det er nemt. Der vil ske reduktioner, som får betydning for vores service til borgerne. Det kan ikke undgås. Vi skal arbejde sammen i Byrådet om at prioritere rigtigt og gøre alt, hvad vi kan for at sikre en så god proces omkring det som muligt. Det er det, vi som politikere er valgt til at håndtere og stå på mål for.”

De første fagudvalg har fået præsenteret råderumskataloger for deres område på deres møder den 16. august, og de næste udvalg skal behandle dem i den kommende uge. Det endelige budget bliver efter planen vedtaget i Byrådet tirsdag den 11. oktober.

Fokus på tilbageholdenhed
Administrationen oplyser, at den i næste uge vil fremlægge en række forslag til tilbageholdende tiltag, som midlertidigt kan bremses eller udsættes allerede i 2022. Det sker med henblik på at få enderne til at mødes.

”Vi har vendt hver en sten i denne proces, og dermed også set på, hvad vi kan gøre her og nu. Tilbageholdenhed i denne sammenhæng betyder, at der er områder, hvor vi kan sætte noget i bero eller helt afstå fra at gennemføre planlagte tiltag. Det er blot endnu et håndtag, som vi kan skrue på – og derfor skal det også tages med i vores overvejelser”, forklarer kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen i pressemeddelelsen.

Orienteringsmøde 30. august
Borgmester Bent Hansen og Byrådet ønsker en åben og inddragende proces i forbindelse med beslutningen af næste års budget. Derfor er der fokus på også at invitere Gribskov Kommunes borgere og virksomheder ind i den igangværende budgetproces.

Alle, der har lyst, og gerne vil vide mere om selve budgetprocessen, har således mulighed for at deltage på et orienteringsmøde, som foregår tirsdag d. 30. august kl. 19.30 – 21.00 i Gribskov Kultursal, Østergade 52 i Helsinge.

Du deltager ved at sende en mail til ledelsessekretariatet i Gribskov Kommune på: sekretariat@gribskov.dk senest den 29. august kl. 12.

Du kan også deltage digitalt. Der vil komme et link på forsiden af gribskov.dk på dagen for mødet, hvorfra du kan tilgå mødet, når det starter.

“Er du fysisk til stede i salen, vil du også have mulighed for at stille spørgsmål. Vi gør opmærksom på, at mødet bliver optaget på video til efterfølgende brug”, skriver kommunen.

Idéer og forslag modtages nu
Udover at deltage i orienteringsmødet, har du også mulighed for at præge budgetprocessen ved at indsende egne ideer og forslag til byrådsmedlemmerne, fortæller Bent Hansen:

”Jeg vil gerne endnu engang opfordre alle, som måske går med idéer eller konkrete forslag, som kunne afhjælpe vores økonomiske situation, til at sende en mail til os byrådsmedlemmer, så vi kan bringe det med i det videre arbejde. Husk at sende dine forslag inden høringsfristen, som er den 12. september kl. 8.00.”