Annonce

Konservative: Kommunebudget langt fra godt nok

Arkivfoto

Tidligere borgmester Jan Ferdinandsen (C) mener, at kommunens budget langt fra er værd at glæde sig over. Store underskud er i vente, lyder det fra den tidligere borgmester i følgende debatindlæg, som han læste op under Byrådets behandling af kommunebudgettet på Byrådsmødet mandag aften:

DEBAT: Budgettet blev vedtaget med alle byrådets partier i oktober 2014. Resultatet ifølge bevillingsoversigten viser et minus på 20.181.000 kroner, mens driftsresultatet blev et minus på kr. 2.2 millioner. Som vi kan se af årsregnskabet har der været et mindreforbrug på 21.07 millioner på børneområdet. Børneudvalget fik tillægsbevilling kr. 29.5 million i 2015.

Jeg syntes, vi skylder Trine (Egetved, red.) en tak for den indsats som blev gennemført i hendes formandsperiode for Børneudvalget. Hun fik tæskene, mens andre nu forsøger at høste frugterne. Skoleområdet vil fremover være det område, som fortsat vil være Gribskov kommunes store udfordring.
Fra børnebyer til attraktive lokalsamfund.

Fra Konservatives side spørger vi blot: Hvor længe vil det ustrukturerede overforbrug på skoleområdet få lov til at fortsætte? Børnene betaler prisen, her kan vi se resultaterne.

Ideen om at bygge en ny skole i Gilleleje måtte opgives – en ombygning som er indlagt i anlægsbudgettet 2016 og overslagsårene, men som ikke vil kunne gennemføres grundet manglende likviditet. Der ligger undersøgelser, som viser, at vi har et forbrug 20-25 millioner kroner for højt hvert år i forhold til sammenlignelige kommuner. Det vil sige, at vi i en byrådsperiode på fire år har et overforbrug på ca. 100.000.000,-. Masterplanen, som børneudvalget har besluttet, håber vi, vil give resultater.

Resultaterne fra de øvrige udvalg ligger inden for rammerne af det, vi besluttede i okt. 2014, da vi alle vedtog budgettet. Vi vil stemme for regnskabet med overførsler, der er næsten en efterretningssag – regnskabet kan jo ikke ændres nu.

Jeg bliver nødt til at gøre status over likviditeten, det hører med i dag. Ultimo 2015 var der 42.9 millioner på den gennemsnitlige likviditet set over 12 mdr. har i 2015 været 193 millioner, et fald på 13.7 millioner i 2015. Der var et fald på 41 millioner fra 2014 til 2015, det vil sige et total likviditetstab på 54.7 millioner på to år.

Vi skal huske, at det er et tab, som vedrører surt sammensparede driftsbesparelser.

Regnskabet viser en gennemsnitlig likviditet på kr. 193.000.000,-

Overførsler -70.000.000,-
Skyldige forsyninger -20.300.000,-
Der er reelt 100.000.000,-

Det er et tilfredsstillende resultat for 2015, det var det budget som alle byrådets partier vedtog. Men budget 2016 med overslagsårene giver store udfordringer. Vi fra Konservatives side er ikke med i aftalerne.

2016 har et underskud på 50.000.000
2017 har et underskud på 4.000.000
2018 på 26.000.000
Det giver i alt et underskud på 80 millioner kroner.

Det vil sige, at der resterer kr. 20.000.000,- til alle de udfordringer, som vi ved der er, og dem der kommer.

Fra C´s side kan vi godt forstå, at i bliver ved med at trække igangsætningen af om- og tilbygningen af Nellerupgårdsskolen til 90.5 millioner. Hvad hvis der sker overskridelser af projektet?

Ny vej Græsted-Gilleleje er flyttet helt hen til 2018 med 1.5 og 3 millioner i 2019 – suk.

Trafiksanering kildevej/Askemosevej blev der i 2015 afsat 1.549.000,- i budgettet til årene 2015 og 2016. I det nye budget, som er vedtaget uden C, for 2016 er anlægsbeløbet udtaget?

Budget 2014 åbnede for indtjente driftsbesparelser, som skulle bruges til intelligente anlægsinvesteringer. Og 2015 måtte vi for at få et sammenhængende budget og i fællesskab droppe dette princip – ærgerligt.

2016 og overslagsårene er totalt blottet for anlægsinvesteringer som skal sikre bedre driftsresultater. Når vi erkender, at Nellerupgårdsskolens anlægsbeløb er uopnåelig, er der kun 44 millioner kroner tilbage til udbygning af plejeboliger til de gamle.

Tilbage står kun at Kim Valentin ikke kan se forskel på driftsresultat og overførsler, jeg henviser til pressemeddelelse af 7. december 2015: ”Kæmpe overskud i Gribskov Kommune… ud af 2015 med et plus på 60 millioner”. Dog taler underteksten om, at 60 millioner er et godt resultat at komme ud med, også selvom en del af mindreforbruget i 2015 er overførsler og derfor bare er udskydelse af udgifter – tænk, det står der.

Pressemeddelelsen manipulerer med tallene. Overførslen blev 70 millioner og resultatet blev et underskud på 2.2 millioner, som det fremgår af dagsordenspunktet.

Jeg fristes til at erindre om et indlæg fra Kim Valentin fra den 17. 11 09: ”Vi er en kommune, som forstår at passe på pengene – og det er en vigtig ingrediens i styring af kommunens økonomi fremover”… Resultatet blev minus 88 millioner 1. januar 2010.

Mine sidste to indlæg skal alene tjene som bevis for at Kim V har svært ved at læse regnskaberne rigtigt.

Vi, Konservative, glæder os til at se borgmesterens oplæg for de kommende år på budgetseminaret den 28. april.

Jan Ferdinandsen
Konservativ gruppe i Gribskov Byråd

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Annonce

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Gribskov Tag og Facaderens – Fliserens i Gribskov

Er du bidt af biler?

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?