Kriminalmagasinet Politirapporten

Kvinde sigtet for at bryde navneforbud i straffesag

HORBELEV: Når der er udstedt et navneforbud, så gælder det for alle – også på de sociale medier.

Det har en 26-årig kvinde fra Horbelev måttet lære på den hårde måde, idet hun er blevet sigtet for at overtræde Retsplejelovens §31.

I september måned offentliggjorde kvinden på Facebook navnene på to sigtede personer, der er blevet varetægtsfængslede i en sag med nedlagt navneforbud.

Navneforbud betyder at man ikke må offentliggøre navn, foto eller andre oplysninger om sigtede i en sag, som kan føre til at de sigtede kan blive identificeret.

Kvinden har siden fjernet sit opslag, og erkender sin overtrædelse af navneforbuddet.

Starffen for brud på navneforbud er en bødestraf, der som regel ligger på 5000,- kroner.

Navneforbud gælder også for pressen
Navneforbud er en retlig afgørelse om, at navnet på en sigtet person ikke må omtales i forbindelse med offentlig omtale af den mod vedkommende verserende straffesag. Oftest medfører navneforbuddet, at medierne alene omtaler personen ved vedkommendes initialer, eller som oftest alene med køn og alder.

Retsplejeloven § 31
Retten kan i straffesager forbyde, at der sker offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl for sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer, eller at den pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud),1)når offentlig gengivelse må antages at bringe nogens sikkerhed i fare, eller når offentlig gengivelse vil udsætte nogen for unødvendig krænkelse.
Stk. 2. 
Retten kan under samme betingelse som i stk. 1, nr. 2, forbyde offentlig gengivelse af en juridisk persons navn, herunder binavn eller kaldenavn, og adresse.
Stk. 3. 
Retten skal ved afgørelsen om navneforbud tage hensyn til lovovertrædelsens grovhed og samfundsmæssige betydning. Det taler endvidere imod nedlæggelse af navneforbud, såfremt sigtede (tiltalte) har indtaget en stilling, som i forhold til offentligheden er særligt betroet.
Stk. 4. 
Navneforbuddet kan udstrækkes til at gælde også under en eventuel anke af sagen, hvis anken omfatter bedømmelse af beviserne for tiltaltes skyld.

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.