Lærere og pædagoger til byrødderne: – Beskyt børnene mod sparekniven

Gribskov: Byrådssalen var godt fyldt op af lærere, pædagoger, forældre og medlemmer fra fagforeningen BUPL, der alle havde besluttet at bruge deres mandag aften på at vise deres modstand mod budgetforliget. Forliget indeholder besparelser på børneområdet for over 10 millioner kroner, og det er for meget, mente de fremmødte.

Traditionen tro får borgerne mulighed for at stille spørgsmål til Byrådspolitikerne en halv time før hvert Byrådsmøde. Sådan et møde fandt sted denne mandag aften, og i lyset af det netop vedtagne budgetforlig, var borgerne mødt talstærkt op for at gøre brug af den eftertragtede spørgetid.

Flest var kommet for at vise deres utilfredshed over de kommende besparelser på et i forvejen trængt børneområde. Tilskuerne havde taget et par tøjaber med, som hurtigt blev sendt videre til borgmesteren og formanden for børneudvalget, Sisse Krøll Willemoes (NG).

– Vi giver aben videre til jer med et markant krav om, at i påtager jer ansvaret og laver klare politiske prioriteringer, som i også gennemfører. Vi vil gerne se bud på, hvordan børn og unge får et bedre liv og barndom i 2017; Og på, hvordan de ansatte skal få tid og overskud til at sikre den faglige kvalitet med en rammebesparelse på 10,7 millioner kroner og 1 million kroner i reducering af arbejdstimer i 2018 og fremad samt effektiviseringer på knapt 60 millioner kroner i velfærdsudviklingsprogrammet, som børn og unge jo også er en del af. Det undrer vi os meget over, og vi er meget bekymrede. På vegne af ansatte lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere i Gribskov Kommune, tak.

Svaret, som var ganske imødekommende, blev leveret af formanden for børneudvalget, Sisse Krøll Willemoes (NG).

– Fedt at se, hvordan i er mødt op for at kæmpe for gode vilkår for vores børn. Jeg deler bekymringen. 10,7 millioner er rigtig meget at spare på et område, og det har vi også gjort opmærksom på i budgetforliget. Det oprindelige budget havde lagt op til endnu større besparelser, og det har vi heldigvis fået nedbragt, sagde hun på vegne af medlemmerne i Børneudvalget.

Sisse Krøll Villemoes brugte derefter tid på at redegøre for måden Gribskov Kommune laver sit budget på.

– Vi laver budget på en fuldstændig omvendt måde. I andre kommuner kender man (politikerne, red.), hvilke besparelser man har valgt at tage, før man vedtager budgettet. Her gør vi det omvendt ved at lave en rammebesparelse først, indledte hun, før hun blev afbrudt af borgmesteren, der påpegede, at hun skulle svare på spørgsmålet og ikke redegøre for forhandlingerne.

– De er ikke op til debat, understregede borgmesteren.

Det stoppede dog ikke formanden for Børneudvalget, der efterfølgende opfordrede Økonomiudvalget til at lave om på den måde, man her i kommunen forhandler sine budgetter på, så man på forhånd kender til de konkrete besparelser frem for kun at vedtage rammebesparelserne.

Stor applaus
Under spørgetiden fik en kvinde mikrofonen, Jeanette Kjær, og hun stillede et par spørgsmål, som høstede en længere applaus fra de mange tilhørere.

– I er først og fremmest mennesker og i skal arbejde for vores interesser. Og det lader ikke til, at i gør det, indledte hun og pegede på, at det handler om prioriteringer.

– Der skal være penge til børnene. Der skal ikke spares. Der skal tilføres. Når i ser på os, og lytter til de kompetente mennesker, tænker i så stadig, at i ved bedre og at det er smart at spare de penge? Er der ingen mulighed for at ville lytte på os?, spurgte hun og høstede høje klapsalver, der rungede i flere sekunder.

De efterfølgende klapsalver blev dog afløst af opgivende latter, da borgmester Kim Valentin nøgtern fortalte borgeren, at hun ville modtage et skriftligt svar, da spørgetidens 30 minutter officielt var udløbet.

Flere legepladser, tak
En anden gruppe forældre var også mødt talstærkt op til mandagens Byrådsmøde. Ikke fysisk, men i ånden. Med sig havde et par forældre en underskriftsindsamling, som rummede hele 500 signaturer for flere legepladser i kommunen – især Gilleleje, som en af repræsentanterne, Mikkel Andersen, understregede under sin spørgetid. Den brugte han på at overrække de mange underskrifter til borgmesteren og på en bøn til Byrødderne om at gå i dialog med forældregruppen for at skaffe flere legepladser til kommunen. Og det blev modtaget positivt.

– Det er en rigtig rod ide, og der er nogle puljer, jeg vil opfordre til, at i søger. Det har vist sig at være en rigtig god ide tidligere, forklarede formanden for planudvalget Morten Ulrik Jørgensen (NG).

Dansk Folkepartis Brian Lyck Jørgensen opfordrede desuden forældrene til at søge de såkaldte LAK-puljer, nogle EU-penge der er dedikeret til at fremme landbruget, hvilket tilsyneladende inkluderer legepladser i stil med naturlegepladsen Havtyren i Asserbo, der delvist er finansieret af LAK-midler.

Pyramide uden svar
Også Pyramidegruppen var mødt frem. De efterspurgte en status for, hvor langt kommunen er nået med salget af det tidligere rådhus i Gilleleje. Det fik de ikke meget ud af. Borgmesteren sendte dem i stedet hjem til havnebyen med beskeden om, at udbudsprocessen nu er overstået, og at sagen ligger til behandling i Økonomiudvalget.

Salget har kørt for lukkede politiske døre, så det var ikke meget politikerne kunne give af konkrete oplysninger til Pyramidegruppen, der gerne ville vide, hvor tæt kommunen var på et konkret salg, og hvad der i så fald skulle ske med huset.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?